Đoàn ĐBQH tỉnh giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội

25/11/2021

Chiều 25/11, tại UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 68 về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2021. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBHQ tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Dự buổi giám sát có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội, từ năm 2018 đến nay, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân cụ thể cho từng địa phương; có chính sách hỗ trợ đặc thù cho người dân tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, mở rộng quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong lĩnh vực này.  

Tính đến nay, toàn tỉnh có gần 1,1 người tham gia bảo hiểm y tế, đạt gần 93%, vượt trên 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Mạng lưới cơ sở khám chữa bệnh công lập không ngừng được đầu tư, nâng cấp, với 15 cơ sở khám chữa bệnh cộng lập, 136 trạm y tế xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia. 100% cơ sở khám, chữa bệnh đã kết xuất được chuẩn dữ liệu đầu ra theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ y, bác sỹ ngày càng được nâng lên. Tình trạng quá tải bệnh viện từng bước được giải quyết; số người khám, chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế năm sau cao hơn năm trước, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh nói chung, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nói riêng, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm được tiến hành thường xuyên. 3 năm qua, Sở Y tế đã tiến hành 7 cuộc thanh, kiểm tra, xử phạt hành chính 7 cơ sở, với số tiền xử phạt trên 240 triệu đồng; Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức 708 cuộc thanh tra, kiểm tra. Qua đó đã đề nghị đơn vị sử dụng lao động đóng bảo hiểm y tế cho 2.400 người đủ điều kiện; thu hồi nợ đọng bảo hiểm y tế trên 7,1 tỷ đồng.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị UBND tỉnh đánh giá sâu hơn về công tác tự chủ, đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh, công tác y tế dự phòng phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh; giải pháp để giảm quá tải, chuyển tuyến ở các bệnh viện; giải pháp khắc phục tình trạng chênh lệch chất lượng khám chữa bệnh giữa các tuyến, các bệnh viện; có các biện pháp cụ thể để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, nhất là tại các xã khó khăn. Một số đại biểu đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm có chính sách thu hút nhà đầu tư xây dựng các trung tâm y tế công nghệ cao tại tỉnh. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp các cơ sở khám chữa bệnh, nhất là tại khu vực chờ khám; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, hướng tới số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh của nhân dân.

Phát biểu và giải trình tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho biết, để tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tăng cường rà soát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trong học sinh, sinh viên, các hộ gia đình, các doanh nghiệp. Tiếp tục ưu tiên nguồn lực đầu tư cho các cơ sở khám chữa bệnh; đẩy mạnh việc chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới nhằm rút ngắn khoảng cách về chất lượng khám chữa bệnh.

Đồng chí Vũ Việt Văn cũng đề nghị Quốc hội sớm xây dựng, ban hành Luật Bảo hiểu y tế (sửa đổi) nhằm khắc phục những bất cập trong triển khai thực hiện Nghị quyết số 68 hiện nay, đáp ứng các mục tiêu chính sách trong việc mở rộng đối tượng, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm cũng như các loại hình cơ sở cung ứng dịch vụ bảo hiểm y tế.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao kết quả thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác chỉ đạo của UBND tỉnh trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm là học sinh, sinh viên; tăng cường kiểm tra công tác quản lý nhà nước, có giải pháp thu hồi, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm. Có các cơ chính sách, hỗ trợ các gia đình thuộc các xã miền núi theo Quyết định số 861 của Thủ tướng Chính phủ; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý hồ sơ, khám chữa bệnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các chính sách bảo hiểm y tế, bảo đảm việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả.

Trước đó, sáng 25/11, Đoàn ĐBQH tỉnh có buổi giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết 68/2013/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2018 - 2021 đối với các đơn vị: Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chủ trì buổi giám sát. Cùng dự có đồng chí Phạm Quang Nguyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Với vai trò là cơ quan thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, những năm qua, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tham mưu UBND  tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm y tế và ban hành các Nghị quyết hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, mở rộng mạng lưới đại lý thu bảo hiểm y tế, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị sử dụng lao động, người dân đăng ký tham gia bảo hiểm y tế; làm tốt công tác giám định, chi trả BHYT; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát liên ngành trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế. Trong giai đoạn 2018 - 2020, số lượng người tham gia bảo hiểm y tế của tỉnh không ngừng tăng qua các năm. Riêng năm 2021, số người tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 1 triệu người, tăng hơn 23 nghìn người so với cuối năm 2020. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt gần  93% dân số, vượt hơn 2% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao.

Thực hiện Nghị quyết 68 của Quốc hội, ngành Y tế đã quan tâm đầu tư, tu sửa cơ sở hạ tầng, trang thiết bị cho các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh; chú trọng phát triển kỹ thuật mới trong khám, chữa bệnh. Đến nay, 100% Trạm y tế cấp xã trên địa bàn tỉnh đều đã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cấp tỉnh, cấp huyện được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại. Số lượng người tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng tăng. 10 tháng năm 2021, toàn tỉnh có hơn 1 triệu lượt người tham gia khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong đó, có hơn 162 nghìn lượt người điều trị nội trú.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã yêu cầu các đơn vị làm rõ hơn về định mức chi bảo hiểm y tế ở các cơ sở y tế ngoài công lập; khó khăn, vướng mắc trong việc xử lý chênh lệch giữa định mức được giao và chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực tế; tiến độ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ sở khám, chữa bệnh gửi đến; công tác tự chủ ở các cơ sở khám, chữa bệnh; tiêu chí để lựa các cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; chế độ ưu đãi của tỉnh về thu hút nhân lực chất lượng cao đối ngành y tế, nhất là y tế cơ sở. Đặc biệt, làm rõ hơn về những giải pháp để duy trì việc tham gia bảo hiểm y tế đối với những lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid - 19.

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế; khắc phục sự chênh lệch về khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các tuyến; thống nhất, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác thanh, quyết toán bảo hiểm y tế; đẩy mạnh chuyển đổi số, công nghệ số trong lĩnh vực y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nhất là ở những nơi đăng ký khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế đối với các tổ chức trên địa bàn.

Đức Hiền - Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: