Hội thảo khoa học "Di tích chiến khu Ngọc Thanh - Bảo tồn và phát huy giá trị"

25/11/2021

Sáng 25/11, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch phối hợp với Hội Di sản văn hoá Việt Nam tổ chức hội thảo: “Di tích chiến khu Ngọc Thanh, tỉnh Vĩnh Phúc - Bảo tồn và phát huy giá trị”. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn đã đến dự.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu khai mạc hội thảo 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vũ Việt Văn cho biết, chiến khu Ngọc Thanh nằm trọn trong xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, Ngọc Thanh là ngã ba của con đường bí mật từ Hà Nội lên Việt Bắc qua đèo Nhe, đèo Khế. Đó là con đường huyết mạch của liên chiến khu. Ngọc Thanh được Trung ương Đảng chọn làm chiến khu 1 trong Liên khu Việt Bắc, cùng dân tộc 9 năm trường kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp. Đóng ở chiến khu là các cơ quan đầu não của Trung ương và địa phương như: Kho bạc nhà nước, Trạm quân y dược, Xưởng quân khí, Ủy ban hành chính kháng chiến tỉnh, huyện và một số xã, cùng một số đơn vị bộ đội chủ lực của Đại đoàn 308, Đại đoàn 312 và bộ đội địa phương luyện tập, đóng quân. Đó là những lực lượng chính trong chiến dịch Trần Hưng Đạo năm 1950- 1951, góp phần đánh bại nhiều trận càn của Pháp, bảo vệ vững chắc trạm tiền tiêu của chiến khu Việt Bắc, cung cấp sức người, sức của cho kháng chiến.

Không chỉ là vùng đất anh hùng, giàu truyền thống yêu nước cách mạng, Ngọc Thanh còn được thiên nhiên ban tặng một bức tranh sơn thủy hữu tình với núi non trùng điệp có tiềm năng về du lịch và sự kết tụ bản sắc, giao thoa, lan tỏa các giá trị văn hóa của đồng bào các dân tộc Kinh, Sán Dìu đoàn kết xây dựng quê hương đất nước. Tự hào về vùng đất tích hợp được những giá trị lịch sử - thiên nhiên - văn hóa và du lịch, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định: Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải bảo tồn và phát huy giá trị di tích cũng như khai thác các tài nguyên du lịch quý giá ở đây một cách hợp lý, hiệu quả, theo hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, các di tích của chiến khu xưa không còn, chiến khu và các địa danh liên quan chưa được quy hoạch, đầu tư tuyên truyền, quảng bá, khai thác xứng đáng với giá trị và tiềm năng. Đồng chí mong muốn hội thảo sẽ đặt ra việc quy hoạch, khai thác, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng và kháng chiến, các giá trị cảnh quan thiên nhiên, môi trường sinh thái, không gian văn hóa du lịch của Ngọc Thanh. Đồng thời, đánh giá hiện trạng của khu di tích và đề xuất hướng phát triển du lịch trong giai đoạn hiện nay, cũng như trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc.

Hội thảo thu hút 15 ý kiến tham luận chuyên đề về lịch sử quân sự Việt Nam liên quan đến Ngọc Thanh là vị trí căn cứ địa tiền tiêu của kháng chiến chống Pháp; lịch sử địa phương liên quan đến thời kỳ tiền khởi nghĩa Trung ương đã chọn Ngọc Thanh là cơ sở cách mạng, nhiều hoạt động của Đảng, nhiều nhân vật lịch sử gắn với giải đoạn này. Nhiều tham luận cũng tập trung về giải pháp bảo tồn đi tích, bảo vệ di sản văn hoá phi vật thể và phát triển du lịch. Trong đó, có công tác bảo vệ và phát huy giá trị phong tục tập quán, nghi lễ, nghệ thuật trình diễn và trí thức dân gian của cộng đồng người dân tộc Sán Dìu; một số đề xuất về xếp hạng di tích, xây dựng trung tâm trưng bày diễn giải thông tin, lộ trình tham quan; các giải pháp về giáo dục di sản và phát triển du lịch bền vững…

Hồng Yến  

 

Các tin đã đưa ngày: