Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68 tại huyện Tam Đảo

24/11/2021

Chiều 24/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 68/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tam Đảo giai đoạn 2018 - 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh chủ trì buổi giám sát.

Thực hiện Nghị quyết số 68 của Quốc hội, năm 2020, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Tam Đảo đạt 97%, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu giai đoạn 2016 – 2020. Y tế cơ sở từng bước được củng cố và mở rộng, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh dần đáp ứng sự hài lòng của người bệnh; thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh được cải cách. Toàn huyện Tam Đảo hiện có 163 đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp với trên 4.200 lao động, số dân tham gia bảo hiểm y tế trong toàn huyện đến ngày 30/6/2021 là gần 81.800 người.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tam Đảo vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Vì vậy, huyện đề nghị tỉnh tiếp tục bố trí ngân sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào dân tộc thiểu số ở 4 xã: Tam Quan, Đạo Trù, Bồ Lý, Yên Dương đến hết năm 2021 và những năm tiếp theo; bổ sung kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho huyện từ nguồn dự phòng của tỉnh; có cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút đội ngũ y, bác sỹ có trình độ đại học, trên đại học về công tác tại các huyện miền núi; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân, nhất là tuyến cơ sở; công nhận các bài thuốc cổ truyền, cổ phương đưa vào thanh, quyết toán bảo hiểm y tế.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đề nghị huyện làm rõ hơn về chỉ tiêu đánh giá các tủ thuốc ở các trạm y tế xã, thị trấn; chính sách bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; công tác thanh, quyết toán bảo hiểm y tế; công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thực hiện bảo hiểm y tế; khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai bảo hiểm y tế đối với hộ gia đình, học sinh, sinh viên. Đặc biệt, làm rõ tình trạng nợ đọng bảo hiểm y tế tại các doanh nghiệp trên địa bàn; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách bảo hiểm y tế; bổ sung một số số liệu về tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu theo Nghị quyết 63 của Quốc hội.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của Huyện ủy, UBND huyện Tam Đảo trong lãnh, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt Nghị quyết 68 của Quốc hội, đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm y tế. Đồng chí đề nghị huyện Tam Đảo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn lực cho Trung tâm y tế huyện để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân; tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm thu hút người dân, doanh nghiệp tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó, cần tập trung nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ tuyến cơ sở, ứng dụng công nghệ thông tin thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến khám chữa bệnh, đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: