Nỗ lực phủ sóng bảo hiểm y tế tới 100% học sinh, sinh viên

14/09/2021

Thu hút học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế được xem là giải pháp quan trọng góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho thế hệ trẻ. Trong năm học 2021 - 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai nhiều giải pháp, từng bước hiện thực hóa mục tiêu có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Tham gia bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu tốt hơn

Những năm gần đây, cùng với cả nước, học sinh, sinh viên học tại Vĩnh Phúc đều được hỗ trợ 30% phí đóng bảo hiểm y tế. Riêng trẻ mầm non và học sinh, sinh viên là con thương binh, liệt sĩ, chiến sĩ công an, bộ đội, cán bộ cơ yếu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo… được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí. Được khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia bảo hiểm y tế nên số học sinh, sinh viên tiếp cận chính sách này ngày càng tăng. Đến thời điểm kết thúc năm học 2020 - 2021, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh đạt 96,25%, tăng 2,35% so với năm học trước, trong đó, nhiều trường học đã đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo hiểm y tế.

Trên thực tế, bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên không chỉ là nguồn hỗ trợ tài chính khi các em bị ốm đau, bệnh tật, mà còn giúp các nhà trường khôi phục, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế trường học. Nhờ nguồn kinh phí được trích lại, một số trường đã tổ chức lại hệ thống y tế trường học phục vụ mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có giáo dục thể chất, trang bị tủ thuốc thông thường, túi thuốc cấp cứu, kết hợp thực hiện chương trình nha khoa học đường, mắt học đường, khám và lập sổ theo dõi sức khỏe cho học sinh… Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số trường học vẫn chưa triển khai hoặc triển khai chưa tốt công tác bảo hiểm y tế, nhất là đối với sinh viên; nhiều trường thiếu cán bộ y tế và cơ sở vật chất khiến công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, sinh viên chưa được bảo đảm. Trong khi đó, công tác tuyên truyền về bảo hiểm y tế, đặc biệt là bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên hiệu quả chưa cao khiến nhận thức về bảo hiểm y tế của một số phụ huynh, học sinh, sinh viên còn hạn chế, vẫn coi bảo hiểm y tế là tự nguyện.

Bước vào năm học 2021 - 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tác động trực tiếp tới đời sống kinh tế của đại đa số người dân khiến việc tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên có thể gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, tỉnh Vĩnh Phúc đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, quyết tâm hoàn thành mục tiêu có 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

 Công tác tuyên truyền, vận động tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên sẽ được thực hiện linh hoạt
dưới nhiều hình thức nhằm tuaan thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch Covid-19

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngay khi chuẩn bị bước vào năm học mới, ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Giáo dục đào tạo và các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phổ biến, quán triệt Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản liên quan tới 100% các cơ sở giáo dục đào tạo của tỉnh. Đồng thời, tuyên truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế bằng các hình thức linh hoạt, phù hợp, bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; đưa chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên làm cơ sở xét thi đua đối với các phòng giáo dục và đào tạo, các trường học; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp nhận hồ sơ tham gia cũng như giải quyết chế độ bảo hiểm y tế; hướng dẫn học sinh, sinh viên và phụ huynh thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID  nhằm dễ dàng tiếp cận thông tin, theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên. Cùng với đó, tập trung nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên…

Việc bao phủ bảo hiểm y tế học đường không chỉ đưa Vĩnh Phúc hoàn thành mục tiêu mọi học sinh, sinh viên đang học tập trong hệ thống giáo dục quốc dân phải có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế mà còn giúp mọi học sinh, sinh viên đều được bình đẳng trong thụ hưởng chính sách bảo hiểm y tế. Đặc biệt, trong khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc có trong tay tấm thẻ bảo hiểm y tế sẽ là “tấm lá chắn” quan trọng để các em được chăm sóc và bảo vệ sức khỏe tốt hơn trong trường hợp bị đau ốm, bệnh tật.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: