Ban Pháp chế HĐND tỉnh: Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số chính sách xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

22/07/2021

Sáng 22/7, Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra dự thảo Nghị quyết về một số chính sách xây dựng đội ngũ trí thức và thu hút, trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Theo dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ một lần 400 triệu đồng cho các tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II khi về làm việc cho tỉnh; thạc sĩ, bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 300 triệu đồng; giáo viên, giảng viên, huấn luyện viên, vận động viên được hỗ trợ 200 triệu đồng; sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên được hỗ trợ 150 triệu đồng. Thời gian hỗ trợ cho tất các các đối tượng này không quá 5 năm kể từ khi về tỉnh công tác với mức 5 triệu đồng/tháng.

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức: Các trường hợp được cử đi đào tạo sau đại học được hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo theo quy định hoặc theo hợp đồng do tỉnh ký kết. Sau khi được cấp bằng tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II được hỗ trợ 100 triệu đồng; thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I được hỗ trợ 50 triệu đồng. Ngoài ra, các trường hợp được cử đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài còn được hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí một lượt đi về từ Vĩnh Phúc đến địa điểm đào tạo, bồi dưỡng và bảo hiểm y tế...

Về chính sách tôn vinh, khen thưởng trí thức, nhân tài, tỉnh sẽ thưởng tối đa 100 triệu đồng/giải, sáng kiến cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có các giải pháp sáng kiến kỹ thuật được Hội đồng khoa học cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng, nhân rộng trong thực tiễn; hỗ trợ 30 – 40 triệu đồng/người cho cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Anh đạt trình độ IELTS và tương đương lần lượt từ 6.0 đến dưới 7.0 và từ 7.0 trở lên. Đặc biệt, với các trường hợp được tỉnh đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp tỉnh, khi đề tài nghiên cứu được Hội đồng nghiệm thu cấp tỉnh xếp loại xuất sắc và được áp dụng hiệu quả vào thực tiễn sẽ được tỉnh thưởng bằng 20% tổng ngân sách chi trả cho công trình đó, mức thưởng tối đa 400 triệu đồng/công trình.

Thảo luận về dự thảo Nghị quyết, các đại biểu đề nghị cần tách rõ và có danh sách cụ thể những ngành nào tỉnh thu hút, ngành nào tỉnh đào tạo để tránh chồng chéo, dàn trải; bổ sung thêm chính sách thu hút, đào tạo về lĩnh vực công nghệ thông tin, giao thông, du lịch; cân nhắc bổ sung đối tượng người lao động trực tiếp như công nhân, nông dân có sáng kiến, phát minh được ứng dụng thực tiễn có hiệu quả rộng rãi tại cơ sở, nơi làm việc; quan tâm đến chính sách bồi dưỡng nâng cao trình độ tiếng Hàn, tiếng Nhật phù hợp với nhu cầu địa phương. Cùng với đó, tách biệt, cụ thể độ tuổi phần tuyển dụng và tiếp nhận công tác người có trình độ cao, chuyên môn giỏi được tỉnh thu hút; quy định chi tiết các chỉ tiêu đánh giá, bình xét, khen thưởng bảo đảm chính sách cho người thụ hưởng và tính khả thi của Nghị quyết.

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Pháp chế Nguyễn Thái Thịnh đề nghị Sở Nội vụ rà soát lại nội dung, ý kiến các đại biểu đóng góp để tiếp thu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Lê Duyên

 

Các tin đã đưa ngày: