Lập Thạch xây dựng nông thôn mới theo chuẩn đồng bằng sông Hồng

04/05/2021

Với quyết tâm đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo vùng đồng bằng sông Hồng, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, huyện Lập Thạch đã và đang tích cực huy động các nguồn lực, khẩn trương tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt, phấn đấu về đích nông thôn mới theo lộ trình đề ra.

Trở lại xã Tiên Lữ vào ngày cuối tháng 4/2021, sau hơn 2 năm địa phương được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới, chúng tôi cảm nhận rõ hơn được cuộc sống no ấm của người dân nơi đây. Đặc biệt, càng vui hơn khi được nghe những câu chuyện phát triển kinh tế trang trại từ vùng chiêm trũng; việc hiến đất, đóng góp ngày công, tiền của để xây dựng nông thôn mới.

Dẫn chúng tôi đi trên những con đường nhựa, bê tông rộng rãi, phẳng lì, qua những xóm làng có nhiều nhà cao tầng san sát xen lẫn những bức tranh bích họa đẹp mắt, ông Đào Quang Hà, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi xã xây dựng xây dựng nông thôn mới, việc mở rộng đường cho đúng tiêu chuẩn là điều bắt buộc; kinh phí địa phương có hạn, xã có địa hình dốc, các tuyến đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng thường bị xói mòn về mùa mưa... bởi vậy, việc thực hiện tiêu chí giao thông rất khó.

Với phương châm “lấy sức dân để lo cho dân”, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, xã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở để “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”; phân công từng đồng chí Đảng ủy viên phụ trách từng thôn hằng tuần, hằng tháng trực tiếp xuống thôn lắng nghe, nắm bắt ý kiến đóng góp của nhân dân, thống nhất đưa ra giải pháp phù hợp; tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham gia trực tiếp xây dựng một số công trình, phần việc. Với cách làm này, giai đoạn 2011- 2020, nhân dân trong xã đóng góp hơn 3 tỷ đồng, 2.746 ngày công lao động, hiến 7.822m2 đất và tự tháo dỡ gần 1.000m2 tường rào, công trình phụ. Toàn xã cứng hóa được trên 30km đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng.

Song song với đó, xã tập trung chỉ đạo, vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, ngành nghề kinh doanh, dịch vụ. Trong sản xuất nông nghiệp, xã quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, khoanh 9 vùng nuôi trồng thủy sản theo mô hình 1 vụ lúa, 1 vụ cá diện tích hơn 100ha; chăn nuôi lợn theo mô hình bán trang trại; tạo điều kiện cho các hộ mở rộng một số ngành nghề như dịch vụ vận tải, nghề mộc, xây dựng, kinh doanh dịch vụ... Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,08%, là 1 trong 2 xã có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất huyện Lập Thạch.


Sức sống mới trên quê hương Tiên Lữ

Để tiếp tục duy trì, củng cố và kiện toàn 19/19 tiêu chí đã đạt, từng bước xây dựng hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng xã hội, Tiên Lữ tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2020- 2025; tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, huy động tối đa nguồn lực của địa phương. Đồng thời, nghiên cứu triển khai thí điểm mô hình “Vườn mẫu nông thôn mới”, “Thôn dân cư kiểu mẫu nông thôn mới”. Phấn đấu đến năm 2023, địa phương sẽ có 2 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hoàn thành các tiêu chí, chỉ tiêu nâng cao theo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.

Không chỉ xã Tiên Lữ, đến nay, các địa phương khác trong huyện, trong đó có xã Văn Quán cũng đang tập trung duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt. Văn Quán phấn đấu giai đoạn 2021-2025 sẽ huy động hơn 80 tỷ đồng thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; 95% người dân tham gia bảo hiểm y tế; có ít nhất 1 mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao hoặc mô hình áp dụng cơ giới hóa các khâu trong sản xuất gắn với sản xuất an toàn thực phẩm; trên 70% đường trục xã và đường trục thôn, đường ngõ xóm có hệ thống điện chiếu sáng. Đặc biệt, thu nhập bình quân trên đầu người tăng từ 61 triệu đồng/người/năm, năm 2021 lên 80 triệu đồng/người/năm.

Ông Nguyễn Văn Thái, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện lập Thạch cho biết: Theo Quyết định số 1980 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, huyện Lập Thạch còn 4 tiêu chí các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới theo vùng đồng bằng sông Hồng là: Giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, thu nhập, môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong tiêu chí giao thông, đường trục thôn cần cứng hóa hơn 56,5 km, đường ngõ xóm còn 46,8 km; 3/18 xã là Sơn Đông, Văn Quán và Bàn Giản cần mở rộng Trung tâm văn hóa với diện tích 15.500 m2; có 47 nhà văn hóa thôn với diện tích trên 19.400 m2 cần được nâng cấp và trên 4.000 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch theo quy định. 

Với sự nỗ lực, sự chung sức, đồng lòng của toàn dân, đến thời điểm này, Lập Thạch đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng. Trong 2 tiêu chí còn lại, tiêu chí số 6 về Y tế - Văn hóa - Giáo dục, hiện còn nhà luyện tập thể dục thể thao và sân vận động trung tâm huyện chưa đạt quy định. Đối với tiêu chí số 7 về môi trường, nguồn rác thải cơ bản được xử lý bằng hình thức chôn lấp, đốt thủ công chỉ đáp ứng yêu cầu tạm thời, chưa có hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn tập trung quy mô toàn huyện. Hiện nay, huyện đã quy hoạch bãi rác tập trung ở xã Xuân Hòa dự kiến xây dựng vào cuối tháng 4/2021; khu trung tâm văn hóa huyện đã có quy hoạch chi tiết, đã giải phóng mặt bằng xong với diện tích 5,7 ha.

Để hoàn thành mục tiêu phấn đấu năm 2022, Lập Thạch được công nhận huyện nông thôn mới theo chuẩn vùng đồng bằng sông Hồng, hết năm 2025 có 7 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, triển khai các chính sách hỗ trợ tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp, nhất là cấp xã, thôn. Cùng với đó, huyện cũng đang đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí cho các xã cứng hóa 100% tuyến đường giao thông theo quy định; tiếp tục có cơ chế hỗ trợ cứng hóa đường trục chính nội đồng, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng mở rộng diện tích trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn và xây dựng các công trình cung cấp nước sạch tập trung tại một số xã vùng trũng; riêng đối với các tiêu chí huyện nông thôn mới, đề nghị tỉnh hỗ trợ kinh phí xây dựng sân vận động huyện, nhà luyện tập thể dục thể thao, bãi rác tập trung tại 2 thị trấn, khu xử lý rác thải tập trung của huyện...

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: