Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

23/02/2021

Sáng 23/2, Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí: Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch – Tổng thư  ký Ủy ban  Trung ương MTTQ Việt Nam; Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Xuân Viễn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.


Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Công tác kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức, triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm và là ngày hội của toàn dân.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã xác định các nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát và dự kiến tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát thành phần gắn với từng mốc thời gian cụ thể: đợt 1 từ ngày 20/2 đến ngày 13/4/2021; đợt 2 từ ngày 13/4 đến ngày 22/5/2021 và đợt 3 trong ngày bầu cử 23/5/2021. Đặc biệt, để thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát bầu cử, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp cùng các cá nhân liên quan cần tập trung thời gian thực hiện các nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm thực hiện đúng các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bầu cử, giám sát. Cùng với đó, cần bám sát văn bản hướng dẫn của Hội đồng bầu cử quốc gia, của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các cơ quan tổ chức hữu quan để tổ chức thực hiện nghiêm túc.

Tại hội nghị trực tuyến, Ban thường trực, cán bộ, công chức Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố ở 63 tỉnh thành đã được truyền đạt các nội dung: Một số vấn đề chung về hoạt động kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp của MTTQ Việt Nam; nội dung cụ thể kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; cách thức kiểm tra, giám sát bầu cử. Đồng thời, dành thời gian trao đổi, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc chung trong công tác bầu cử ở địa phương.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: