Vĩnh Phúc tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

02/12/2020

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc củng cố và phát triển mối quan hệ đoàn kết, keo sơn Việt - Lào, thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng xây dựng và phát triển mối quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Lào. Mối quan hệ đó đã được bắt nguồn từ hơn 40 năm trước khi tỉnh Vĩnh Phú kết nghĩa với tỉnh Luông-nậm-thà vào ngày 23/11/1979. Ngay từ những năm đầu kết nghĩa (1979-1988), tỉnh Vĩnh Phú đã giúp bạn xây dựng 10 công trình với hình thức viện trợ không hoàn lại và giúp đào tạo gần 100 cán bộ và công nhân tỉnh Luông-nậm-thà thuộc nhiều ngành: nông nghiệp, công nghiệp, giáo dục, y tế, quản lý kinh tế…Các hoạt động giúp đỡ của Vĩnh Phú thời kỳ đó đã góp phần tích cực vào xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh Luông-nậm-thà.

Cùng với quá trình phát triển của mối quan hệ Việt Nam - Lào, sau khi tỉnh Vĩnh Phú được tách thành 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã tiếp tục kế thừa và mở rộng quan hệ với nhiều địa phương nước bạn. Tính đến nay, Tỉnh đã có quan hệ với 10 địa phương của Lào, trong đó, quan hệ với tỉnh Luông-nậm-thà là quan hệ hữu nghị đặc biệt.


Vĩnh Phúc đón nhận Huân chương Phát triển hạng Nhất của Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa Vĩnh Phúc và các tỉnh bạn được triển khai tích cực, hiệu quả và giành được nhiều thành tựu quan trọng trên trên tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, giáo dục, giao lưu nhân dân... Vĩnh Phúc thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao với các địa phương của bạn.Thông qua hoạt động trao đổi đoàn, lãnh đạo hai bên đã có cơ hội trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đồng thời khẳng định sự tin tưởng, đúng đắn, thủy chung của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa hai Đảng, chính quyền, nhân dân hai tỉnh. Các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác giáo dục được đẩy mạnh nhằm góp phần hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các địa phương nước bạn. Từ năm 2008 đến 2020, Vĩnh Phúc đã giúp đào tạo cho các tỉnh của Lào 188 học sinh học tập tại các trường cao đẳng, đại học tại Việt Nam bằng nguồn ngân sách của tỉnh. Nhiều lưu học sinh Lào sau khi trở về nước đã phát huy được năng lực, trở thành những cán bộ giữ các cương vị quan trọng trong các cơ quan, ở Trung ương và địa phương, góp phần quan trọng trong việc xây dựng và củng cố tình đoàn kết giữa hai nước. Các tỉnh bạn cũng đã tài trợ một số suất học bổng cho học sinh của tỉnh sang học tập tại các trường đại học của Lào.

Trong lĩnh vực kinh tế, Vĩnh Phúc đã quan tâm triển khai nhiều dự án hỗ trợ cơ sở vật chất cho các địa phương của Lào với nhiều công trình như Trung tâm hữu nghị tỉnh Luông-nậm-thà, Trường mầm non bản Thị-bun-thoong tỉnh Bò-kẹo, Trường cấp III Phăn-luổng tỉnh Luông-pha-băng, trụ sở mới tỉnh Phông-xa-lỳ...Tổng kinh phí Vĩnh Phúc đã hỗ trợ để xây dựng cơ sở hạ tầng cho bạn từ năm 2009 đến nay là hơn 11 triệu USD.

Bên cạnh các hoạt động hợp tác, hoạt động giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân cũng được đẩy mạnh thông qua các chương trình giao lưu với lưu học sinh Lào nhân các ngày lễ của nước bạn và các chương trình ý nghĩa của Hội hữu nghị Việt-Lào, Ban liên lạc quân tình nguyện Việt - Lào. Có thể nói, các hoạt động hợp tác, hỗ trợ giữa Vĩnh Phúc và các địa phương của Lào đã góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và là minh chứng sinh động cho mối quan hệ ngày phát triển theo chiều sâu và hiệu quả, thiết thực giữa hai bên. Đồng thời, qua đó, góp phần vun đắp và tô thắm mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Ghi nhận những đóng góp của tỉnh Vĩnh Phúc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước Lào, tháng 11/2019, Đảng, Nhà nước CHDCND Lào đã trao tặng Huân chương Phát triển hạng Nhất cho tỉnh Vĩnh Phúc và nhiều huân chương, bằng khen cho các tập thể, cá nhân của tỉnh.

Với truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ đặc biệt và dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam, quan hệ giữa Việt Nam - Lào nói chung và quan hệ giữa Vĩnh Phúc và các địa phương của Lào nói riêng chắc chắn sẽ ngày càng được tăng cường, mở rộng và giành được những thành quả to lớn hơn, hiệu quả, thực chất hơn, góp phần vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào “mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”./.

Nguyễn Việt Hưng - Q. Giám đốc Sở Ngoại vụ

Các tin đã đưa ngày: