Bộ TT&TT: Hướng dẫn quản lý định mức kinh tế –kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình

16/09/2020

Chiều 16/9, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương hướng dẫn quản lý định mức kinh tế – kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình. Dự hội nghị có Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, đại diện Sở Tài chính.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc 

Tại hội nghị, các đại biểu được thông tin tổng quan về quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước; phổ biến định mức kinh tế - kỹ thuật về sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình ban hành kèm theo Thông tư số 03 và Thông tư số 09 của Bộ Thông tin và Truyền thông. Đồng thời, được hướng dẫn xây dựng đơn giá sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước; định mức truyền dẫn, phát sóng truyền hình kỹ thuật số mặt đất; hướng dẫn thực hiện định mức đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu ban hành kèm theo Thông tư số 06 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Hội nghị nhằm hỗ trợ các đài phát thanh, truyền hình; kênh truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước và các cơ quan quản lý như: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, các cơ quan chủ quản triển khai thực hiện các định mức theo đúng quy định. Trên cơ sở các Thông tư, hướng dẫn, các địa phương chủ động tham mưu, trình cấp có thẩm quyền ban hành quy định, bảo đảm tính khả thi cao, thuận lợi cho công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: