Hát múa đem lại “tuổi xuân” cho người cao tuổi 16/01/2007

Câu lạc bộ hưu trí Đầm Vạc của người cao tuổi Thành phố Vĩnh Yên ra đời được 13 năm ( 01/10/1993), đón nhận những người cao tuổi thuộc các thế hệ ở nhiều môi trường hoạt động công tác, ngành nghề khác nhau đã hoàn thành nghĩa vụ với Đảng, Nhà nước nay ...

Hiệu quả từ 7 chiến dịch làm đường giao thông nông thôn

Hiệu quả từ 7 chiến dịch làm đường giao thông nông thôn 16/01/2007

Trong vòng 5 năm trở lại đây (từ 2001 đến 2005), huyện Vĩnh Tường đã phát động được 7 chiến dịch làm đường GTNT với số tiền huy động lên tới 164 tỷ 754 triệu đồng, trong đó tỉnh và huyện hỗ trợ 62,7 tỷ đồng, xã là 37,28 tỷ đồng; số còn lại trên 64,7 tỷ đồng do nhân dân đóng góp.

Gia đình hiếu học góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở

Gia đình hiếu học góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở 15/01/2007

Gia đình hiếu học là gia đình chủ động, tự nguyện phấn đấu đạt các tiêu chí: trẻ em được đi học đúng độ tuổi, đạt trung bình trở lên, không lưu ban, không bỏ học, được học nghề, người ngoài lứa tuổi học đường có kế hoạch học tập theo yêu cầu và khả năng để nâng cao chất lượng cuộc sống...

Xổ số khuyến học - Nguồn tài lực quan trong của công tác khuyến học 15/01/2007

Ngày nay, công tác xã hội hoá giáo dục là một giải pháp rất quan trọng trong việc: nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài nhằm cung cấp nguồn nhân lực có trí tuệ, có trình độ tiếp thu và thực hiện các tiến bộ KHKT cao của nhân loại vào sự nghiệp CNH - HĐH đất nước thời kỳ mở cửa để nhanh chóng đưa đất nước thoát nghèo.

Quỹ Khuyến học toàn tỉnh đạt trên 20 tỷ đồng 15/01/2007

Thời gian qua Hội Khuyến học các cấp đã tích cực vận động xây dựng Quỹ Khuyến học. Tổng số tiền quỹ khuyến học các cấp hội thu được đạt trên 20 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã chi hỗ trợ các hoạt động giáo dục, khuyến dạy, khuyến học, khuyến tài số tiền khoảng...

Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Phúc tám năm xây dựng và trưởng thành 15/01/2007

Hội Khuyến học Vĩnh Phúc thành lập ngày 19-5-1999, đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ (2001-2006) ngày 6-11-2001. Tám năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, cán bộ và hội viên các cấp hội đã đẩy mạnh các hoạt động của hội đạt...

Khuyến học ở Vĩnh Phúc 15/01/2007

Trong những năm qua, Hội Khuyến học Vĩnh Phúc đã triển khai và đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống hiếu học và khuyến học trong mỗi người dân, tác động tốt tới công tác xã hội hóa giáo ...

Chung lo với hộ nghèo

Chung lo với hộ nghèo 12/01/2007

4 năm sát cánh chung lo với hộ nghèo, Ngân hàng CSXH đã khẳng định được vai trò quan trọng góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh và nâng cao đời sống đối tượng vay vốn.

Xem tiếp...
Các tin đã đưa ngày: