Yên Lạc đẩy nhanh tiến độ xây dựng xã nông thôn mới nâng cao

21/05/2020

Sau khi rà soát các nội dung cần thực hiện để đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao trong năm 2020, các xã trên địa bàn huyện Yên Lạc đã nhanh chóng bắt tay vào tổ chức thực hiện. Mặc dù có những bứt phá mạnh mẽ trong từng tiêu chí thực hiện và có xã mạnh dạn đề ra mục tiêu hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao trong tháng 10/2020 song vẫn còn có một số tiêu chí đang ở bước chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, xã Liên Châu đã đạt các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, giáo dục đào tạo và văn hóa, hệ thống chính trị - hành chính công, qua đó, đã đạt 23/29 chỉ tiêu. Để hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là hạ tầng kinh tế - xã hội và vệ sinh môi trường, xã đang tập trung cải tạo, nâng cấp 4 tuyến đường giao thông nông thôn, trồng thêm cây xanh tại Trung tâm văn hoá xã và các nhà văn hoá thôn. Đồng thời, vận động nhân dân thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh sạch đẹp, thu gom rác thải và xử lý đúng theo quy định.

Xã Tam Hồng đạt thêm 2 tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân và giáo dục đào tạo, văn hoá, qua đó, đạt 20/29 chỉ tiêu của xã nông thôn mới nâng cao. Hiện nay, xã đang tập trung trồng lại cây xanh hai bên đường các tuyến đường giao thông trục thôn, liên thôn; đầu tư xây dựng nhà lớp học 8 phòng, nhà giáo dục thể chất trường Tiểu học Tam Hồng 1 để đạt chuẩn mức độ 2. Bên cạnh đó, xã sẽ tiến hành xây dựng sân vận động Trung tâm văn hoá xã; trồng cây xanh các nhà văn hoá thôn Phù Lưu, Lũng Thượng, Trại Lớn, Nho Lâm, Nho Lẻ; xây dựng, đưa công trình nhà làm việc một cửa vào hoạt động, bảo đảm giải quyết hồ sơ đúng hạn, trong đó có 10% hồ sơ được giải quyết trước hạn.

Xã Yên Đồng đạt thêm các tiêu chí về phát triển sản xuất, nâng cao đời sống nhân dân, văn hoá và giáo dục - đào tạo, đạt 19/29 chỉ tiêu nông thôn mới. Các tiêu chí: hạ tầng kinh tế - xã hội, vệ sinh môi trường và hệ thống chính trị, hành chính công đang được xã tập trung thực hiện trong năm 2020. Để đạt thêm được 3 tiêu chí này, xã đang tập trung xây mới nhà lớp học 8 phòng học trường Mầm non, xây mới bếp ăn bán trú trường Mầm non để trường được công nhân đạt chuẩn mức độ 2. Cùng với đó, xã thực hiện cải tạo, nâng cấp nhà văn hoá thôn Gia, thôn Đông Mẫu và vận động nhân dân trồng cây xanh trong khuôn viên các nhà văn hoá thôn.

Trần Biển

Các tin đã đưa ngày: