Nâng cao hiệu quả công tác quản lý lao động trong các khu công nghiệp

20/05/2020

Vĩnh Phúc hiện có 9/18 khu công nghiệp được thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trong đó có 8 khu đã đi vào hoạt động với diện tích gần 1.850ha, tổng vốn đăng ký trên 8.031 tỷ đồng và trên 117,4 triệu USD. Các khu công nghiệp đi vào hoạt động thu hút 63 dự án DDI, 300 dự án FDI, tỷ lệ lấp đầy 63%.

Thực hiện cam kết với các nhà đầu tư về lao động, những năm qua, Vĩnh Phúc đã tăng cường công tác quản lý nhà nước về lao động trong các khu công nghiệp; tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động; thường xuyên nắm bắt tình hình lao động và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động trong các doanh nghiệp. Đồng thời, quan tâm phát triển hạ tầng dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp nói chung, phục vụ người lao động nói riêng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành một số khu nhà ở cho công nhân, người có thu nhập thấp như: Khu chung cư Bảo Quân, khu chung cư Vinaconex và trong tháng 2/2020 có thêm Dự án khu nhà ở công nhân tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, do Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Vĩnh Yên làm chủ đầu tư. Đối với những công nhân từ các tỉnh khác hoặc ở các huyện Sông Lô, Lập Thach, Vĩnh Tường, tỉnh chỉ đạo tăng cường hoạt động của các tuyến xe buýt, xe ca với trên 120 xe chuyến phục vụ việc đi lại của người lao động.

Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, khắc phục những khó khăn, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đang dần ổn định trở lại. Nhiều doanh nghiệp đã ký được các đơn hàng mới, thị trường xuất khẩu mới. Tính đến hết tháng 4/2020, các khu công nghiệp tạo việc làm cho gần 87.000 lao động. Trong đó, lao động là người Vĩnh Phúc gần 62.000 người, chiếm 71%; lao động từ các tỉnh khác trên 25.200 người; lao động nữ chiếm gần 67%. Nhìn chung, số lượng lao động trong các khu công nghiệp ngày càng tăng, chất lượng lao động từng bước được cải thiện. Đặc biệt, nhận thức và việc chấp hành các quy định pháp luật về lao động của người sử dụng lao động và người lao động ngày càng được nâng lên. Công tác hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức công đoàn các cấp được quan tâm; quan hệ lao động trong các doanh nghiệp hài hòa khi các vướng mắc về chế độ lao động, lương, thưởng, giờ làm được chủ doanh nghiệp quan tâm, thực hiện.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì trình độ, tay nghề của người lao động trong các khu công nghiệp còn thấp; số lao động chưa qua đào tào và tỷ lệ lao động nữ còn chiếm tỷ lệ cao. Cụ thể, số lao động trong các khu công nghiệp có trình độ đại học trở lên chỉ chiếm 7,5%; lao động trình độ trung cấp, trung cấp nghề chiếm 5,6%; lao động sơ cấp nghề và lao động được dạy nghề thường xuyên chiếm gần 27%; lao động phổ thông chưa qua đào tạo chiếm gần 50%. Ngoài ra, công tác quy hoạch, dự kiến, dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực được quan tâm sát sao, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của các khu công nghiệp trong tình hình mới. Việc cung ứng lao động có thời điểm chưa đáp ứng yêu cầu, kể cả lao động phổ thông và lao động có tay nghề. Một số doanh nghiệp và một số người lao động vẫn chưa thực hiện tốt các quy định pháp luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng...

Để khắc phục những hạn chế trên, nhất là có được nguồn lao động chất lượng cao, trong thời gian tới, Vĩnh Phúc sẽ tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, dự kiến, dự báo, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp trước mắt và lâu dài. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về lao động cho người lao động và người sử dụng lao động, từng bước hình thành thói quen suy nghĩ và hành động theo pháp luật, giúp người lao động giải quyết hài hòa các mối quan hệ xã hội, tránh xung đột trong mối quan hệ với người sử dụng lao động.

Cùng với đó, quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách phúc lợi cho người lao động; triển khai thực hiện các dự án nhà ở cho công nhân, xây dựng, phát triển các thiết chế văn hoá, phục vụ các nhu cầu chính đáng của người lao động. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp trong công tác tuyển dụng lao động. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực này được giải quyết trước hạn và đúng hạn, không có hồ sơ chậm hạn. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác quản lý lao động là người nước ngoài; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý lao động và thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động trong các khu công nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hoặc các công nghệ mới trong công tác quản lý lao động; phát động các phong trào thi đua lao động, sản xuất kinh doanh giỏi gắn với bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: