Đảng bộ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

19/05/2020

Sáng 19/5, Đảng bộ các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Ngoại vụ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Dự Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trên nguyên tắc tập trung dân chủ và bám sát quy chế hoạt động của cấp uỷ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành trên 30 nghị quyết, gần 20 chỉ thị, trên 45 quyết định và nhiều chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, nhiều báo cáo định kỳ, đột xuất thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội, đầu tư công, đấu thầu, thẩm định, hỗ trợ doanh nghiệp…đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính được Đảng ủy, lãnh đạo Sở chỉ đạo quyết liệt. Các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực của Sở đã được giảm 1/3 thời gian so với quy định, nhất là các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đầu tư công. Từ năm 2016 đến 31/3/2020, Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 4.378 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký đạt trên 34,6 nghìn tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng
Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư khóa VII

Từ năm 2015 đến tháng 3/2020, Sở đã tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 256 dự án ngoài khu công nghiệp, trong đó có 210 dự án DDI và 46 dự án FDI. Bên cạnh đó, tích cực tham mưu, đề xuất đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút, vận động các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài. Trong 5 năm 2015- 2020, Sở tổ chức 20 cuộc thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiến nghị xử lý sai phạm về kinh tế với số tiền 14,6 tỷ đồng; đề nghị loại trừ khỏi dự toán, giá hợp đồng và giá trị thanh quyết toán gần 14 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, tập trung làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị cho đảng viên, công chức, viên chức; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phấn đấu Đảng bộ và 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; kết nạp từ 2-3 đảng viên mới. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác chuyên môn, tham mưu hiệu quả công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cơ chế, chính sách và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ nước ngoài trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Đại hội đã bầu 5 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Sở khóa VII. Đồng chí Nguyễn Văn Độ, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội Đảng bộ Sở Ngoại vụ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 19/5 với sự tham dự của 36 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Tới dự có lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. 

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Ngoại vụ đã lãnh đạo hoàn thành các mục tiêu, chỉ  tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Sở Ngoại vụ đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chủ trương, định hướng, cơ chế, chính sách góp phần tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh thực hiện một số nhiệm vụ đối ngoại trọng tâm, giữ ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong 5 năm, Sở đã tham mưu đề xuất 381 đoàn, tổ, nhóm đi công tác nước ngoài; quản lý 25 hội nghị, hội thảo quốc tế; tham mưu ký kết 17 thỏa thuận quốc tế; kết nối và duy trì quan hệ với 10 địa phương của Lào và một số địa phương của Hàn Quốc. Đồng thời, vận động được 150 dự án, chương trình viện trợ phi chính phủ với giá trị giải ngân đạt gần 12 triệu đô la Mỹ; vận động các tổ chức, doanh nghiệp FDI trên địa bàn triển khai các chương trình trách nhiệm xã hội với tổng giá trị hơn 8 tỷ đồng. Công tác ngoại giao văn hóa, đối ngoại nhân dân tiếp tục được chú trọng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy mối quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Vĩnh Phúc với nhân dân các nước trên thế giới, đồng thời, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Vĩnh Phúc đến bạn bè quốc tế.

Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 9 đảng viên mới; trên 90% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đảng bộ Sở Ngoại vụ nhiều năm liền đạt trong danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Sở Ngoại vụ phấn đấu 100% chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; trên 98% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phấn đấu cả nhiệm kỳ kết nạp 3 đảng viên mới; 100% tổ chức, đoàn thể trong Đảng bộ, cơ quan đạt vững mạnh; 100% đoàn viên, hội viên các tổ chức đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Việt Hưng, Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu giữ chức Bí thư Đảng bộ Sở Ngoại vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Yến - Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: