Đại hội Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025

16/05/2020

Sáng 16/5/2020, Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đại hội được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh chọn tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở. Các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tạ Văn Tính, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Văn Tâm, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh tới dự.

Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc có 7 chi bộ trực thuộc với 95 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ đã lãnh đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp, hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ V đề ra. Nhiều năm liên tục Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Vĩnh Phúc được hệ thống VietinBank xếp loại hoàn thành xuất sắc và hoàn thành đặc biệt xuất sắc nhiệm vụ. 

Đồng chí Vũ Việt Văn tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp tích cực tăng cơ sở khách hàng, khai thác nguồn vốn, mở rộng thị trường đầu tư, cho vay nền kinh tế, đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dịch vụ. Tổng nguồn vốn huy động đạt 7.702 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13.8%; tổng đầu tư cho vay nền kinh tế tại địa bàn 7.255 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 24.6%/năm. Lợi nhuận tăng trưởng 232% so với đầu nhiệm kỳ, nợ xấu chiếm 0.4% tổng dư nợ. 

Năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng được nâng lên. Đảng ủy Chi nhánh đã tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp 33 đảng viên. Nhiều nội dung thi đua được phát động trong toàn đơn vị như: Phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo; ý tưởng sáng kiến cải tiến quy trình nghiệp vụ; phong trào văn minh doanh nghiệp, văn hóa ứng xử. 

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc tiếp tục lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động của đơn vị, tập trung đổi mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh; nâng cao năng lực cạnh tranh và hình ảnh, thương hiệu Vietinbank; cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, đảng viên và người lao động. Phấn đấu tổng nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay nền kinh tế tăng tối thiểu 10% mỗi năm. Đảng bộ hằng năm được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới 25 đảng viên trở lên.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: