Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 2/2020

21/02/2020

Sáng 21/2, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 2/2020. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Hội nghị được đồng chí Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao thông tin về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020; Giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế thông tin những nét nổi bật trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trên thế giới và ở Việt Nam, dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới.

Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về Đại hội Đảng các cấp, việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; tuyên truyền kỷ niệm ngày sinh nhật Bác; tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu, nâng cao nhận thức, hiểu biết cho doanh nghiệp, người dân cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả khi hiệp định có hiệu lực. Cùng với đó, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch bệnh.

Sau hội nghị trực tuyến, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền sự quyết liệt của hệ thống chính trị tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân trong việc phòng chống dịch; tuyên truyền thực hiện công tác phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh; công tác cải cách hành chính, thu hút đầu tư; triển khai các dự án trọng điểm, đầu tư công; chương trình quảng bá thương hiệu mỗi xã một sản phẩm, xây dựng nông thôn mới, nhất là việc xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, xã nông thôn mới kiểu mẫu. Bên cạnh đó, tiếp tục có các bài viết phản ánh những vấn đề dư luận xã hội quan tâm, nhất là công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, xử lý rác thải, bảo vệ môi trường, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, việc lấn chiếm đất đai ở một số địa phương...

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: