Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật: Triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

14/01/2020

Chiều 14/01/2020 Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; GS.TSKH Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Trong năm, tổ chức Liên hiệp các Hội khoa họa và kỹ thuật tỉnh từng bước được củng cố, là nơi tập hợp lực lượng trí thức khoa học và công nghệ trong tỉnh; tổ chức tư vấn, phản biện 7 chương trình, đề án dự án lớn của tỉnh; tổ chức thành công cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh, đã lựa chọn 7 đề tài tham dự cuộc thi cấp  quốc gia, trong đó có 1 đề tài được giải Ba. Đặc biệt, đã tổ chức thành công Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh góp phần thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ thuật.

Phát biểu tại hội nghị, các đồng chí: Vũ Việt Văn, Đặng Vũ Minh đề nghị trong năm 2020, Liên hiệp các Hội khoa họa và kỹ thuật tỉnh tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển, trở thành tổ chức chính trị - xã hội vững về tư tưởng, mạnh về tổ chức, đóng vai trò nòng cốt trong việc tập hợp, đoàn kết rộng rãi, thu hút và phát huy sáng tạo của đội ngũ tri thức trong và ngoài tỉnh; tổ chức thực hiện tốt công tác tư vấn, phản biện và giám sát các kế hoạch, chương trình, dự án được UBND tỉnh giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phố biến kiến thức khoa học và đời sống.

Minh Hiển

Các tin đã đưa ngày: