Tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách dân tộc

14/01/2020

Sáng 14/1, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tổng kết công tác dân tộc năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Năm 2019, các chương trình, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi như: Chương trình 135,134; thực hiện các chính sách đối với người uy tín và triển khai xây dựng Đề án thực hiện Quyết định số 2085 của Thủ tướng chính phủ về chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2018 - 2020; chính sách cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng khó khăn theo Quyết định 45 của Thủ tướng Chính phủ… đã được Ban Dân tộc tỉnh triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Cụ thể, đã tổ chức giải ngân trên 9 tỷ đồng cho hơn 400 hộ vay vốn phát triển kinh tế; tổ chức 42 lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; tuyên truyền cho đồng bào các dân tộ ít người về phòng, chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống… Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giúp người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước xây dựng đời sống khá giả bằng sản xuất hàng hóa nông sản, chăn nuôi gia súc gia cầm, phát triển rừng… 

Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục đưa ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm: Tổ chức triển khai xây dựng các công trình cấp nước sạch sinh hoạt tập trung vùng dân tộc thiểu số và miền núi; thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 12 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021”; đẩy mạnh tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình và lồng ghép giới cho cán bộ và nhân dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi…

Hoàng Phúc

Các tin đã đưa ngày: