Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc

15/03/2005
Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng DQTV là LLVT quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố...

DÂN QUÂN TỰ VỆ VÀ DU KÍCH LÀ LỰC LƯỢNG CỦA TOÀN DÂN TỘC

       rải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lực lượng DQTV là LLVT quần chúng, sinh ra và lớn lên trong phong trào cách mạng của nhân dân, gắn bó mật thiết với quê hương, làng bản, với từng căn nhà, đường phố, công, nông, lâm trường, nhà máy, xí nghiệp, sống chiến đấu trong lòng dân, được nhân dân thương yêu, đùm bọc. Trong suốt 70 năm vượt qua đầy khó khăn, gian khổ, thử thách, hy sinh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ DQTV luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, chiến đấu kiên cường, mưu trí, dũng cảm, lao động học tập, công tác hiệu quả, sáng tạo và đã lập nhiều chiến công to lớn trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN và sự nghiệp đổi mới toàn diện của đất nước, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân và các LLVT nhân dân đi đến thắng lợi.
       Để ghi nhận những công lao và thành tích của lực lượng DQTV qua các thời kỳ, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu “Anh hùng LLVT nhân dân” cho 366 tập thể và 275 cá nhân, trong đó có những tập thể tiêu biểu như: Đại đội dân quân gái Ngư Thuỷ (Lệ Thuỷ - Quảng Bình), Đại đội dân quân gái Tiền Hải (Thái Bình), Trung đội lão dân quân Hoằng Hoá (Thanh Hoá), dân quân du kích huyện Củ Chi (thành phố Hồ Chí Minh), huyện Giồng Trôm, Mỏ Cày (Bến Tre) v.v… Bên cạnh đó còn có hàng ngàn, hàng vạn tấm gương anh hùng tiêu biểu khác đã góp phần tô thắm thêm những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.
       Phát huy truyền thống xây dựng, chiến đấu vẻ vang và trưởng thành của mình, cán bộ, chiến sĩ DQTV thường xuyên nâng cao cảnh giác, xây dựng ý chí chiến đấu, phấn đấu xây dựng lực lượng DQTV không ngừng lớn mạnh; mỗi cán bộ, chiến sĩ trên từng vị trí, trên từng mặt trận công tác cố  gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Đảng và nhân dân giao phó, xứng đáng với lời khen ngợi của Bác Hồ muôn vàn kính yêu: “DQTV và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy        

Các tin đã đưa ngày: