9/9 chỉ tiêu y tế cơ bản đều đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy

29/11/2021

Thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030, đến nay, 7 nhóm mục tiêu cụ thể với 9 chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, bảo đảm tốt nhất sức khỏe của người dân và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số, từ năm 2017 đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 367 quyết định, 64 kế hoạch, 10 nghị quyết, 7 chỉ thị để chỉ đạo và triển khai các nội dung về công tác y tế, bao gồm cả lĩnh vực khám chữa bệnh và dự phòng phòng chống dịch bệnh, trọng tâm là thực hiện Nghị quyết 03 của Tỉnh ủy. Đến nay, 9/9 chỉ tiêu cơ bản đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó, 4 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết gồm: số giường bệnh/vạn dân, số bác sỹ/vạn dân; số dược sỹ đại học/vạn dân và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Các chỉ tiêu còn lại đều đạt mục tiêu. Hiện 100% số xã đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vắc xin đạt 98,5%; trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể cân nặng/tuổi giảm còn 7,4%; tuổi thọ trung bình của người dân ước đạt 75 tuổi.

Tuy nhiên, đến nay, một số cơ sở y tế trên địa bàn chưa đạt chỉ tiêu phát triển kỹ thuật theo phân tuyến. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh năm 2021, tỷ lệ kỹ thuật được phê duyệt thực hiện đạt 83,2% kỹ thuật tại tuyến, 51% kỹ thuật vượt tuyến, hiện đã đạt chỉ tiêu thực hiện kỹ thuật vượt tuyến, chưa đạt chỉ tiêu tỷ lệ kỹ thuật tại tuyến. Các bệnh viện tuyến tỉnh còn lại chỉ tiêu giao đến năm 2020 thực hiện trên 90% kỹ thuật theo phân tuyến, trên 10% kỹ thuật của tuyến trên. Ước thực hiện hết năm 2021, toàn tỉnh có 2 bệnh viện đạt tỷ lệ kỹ thuật thực hiện tại tuyến, 2 bệnh viện đạt tỷ lệ kỹ thuật vượt tuyến. Cũng theo mục tiêu Nghị quyết, đến năm 2020, các bệnh viện tuyến huyện thực hiện được trên 80% kỹ thuật theo phân tuyến, trên 10% kỹ thuật của tuyến trên. Theo số liệu báo cáo của các đơn vị, ước hết năm 2021, trung bình tỷ lệ kỹ thuật thực hiện tại tuyến các đơn vị đạt 69,6%, chưa đạt chỉ tiêu giao; tỷ lệ kỹ thuật vượt tuyến đạt chỉ tiêu giao với 11,8%. Trong đó, có 2/9 đơn vị đạt tỷ lệ kỹ thuật thực hiện tại tuyến là Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường và Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc; 4/9 đơn vị đạt chỉ tiêu kế hoạch kỹ thuật vượt tuyến. Đối với tuyến xã, hiện đã đạt chỉ tiêu giao kỹ thuật phân tuyến với trung bình thực hiện 82,4%.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống y tế cơ sở, Vĩnh Phúc đang xây dựng Đề án Phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2035, thay thế Đề án Phát triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, quy hoạch lại hệ thống y tế đến năm 2030 tích hợp vào Quy hoạch chung của tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch. Đồng thời, tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới y tế dự phòng từ tuyến tỉnh đến cơ sở theo hướng tập trung tinh gọn đầu mối và nâng cao chất lượng, đầu mối phòng, chống dịch. Đến nay, toàn tỉnh có 15 cơ sở khám chữa bệnh công lập gồm 6 bệnh viện tuyến tỉnh, 9 trung tâm y tế tuyến huyện; 136 trạm y tế xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, có 3 bệnh viện trực thuộc bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh. Các đơn vị y tế đã thực hiện quy trình chuyên môn, phác đồ điều trị theo quy định của Bộ Y tế; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong tiếp đón, chăm sóc, điều trị và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đến nay, 100% các đơn vị ứng dụng phần mềm công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện và thanh toán bảo hiểm y tế; việc sử dụng các phần mềm lấy số tự động, quản lý thuốc, xét nghiệm... đã rút ngắn thời gian chờ đợi của người bệnh, bố trí nhân lực tiếp đón, chỉ dẫn người bệnh.

Hằng năm, các đơn vị y tế triển khai trung bình 130 đến 150 dịch vụ kỹ thuật mới; một số kỹ thuật vượt tuyến, chuyên sâu được triển khai tại bệnh viện tuyến tinh như: Nút mạch máu u xơ tử cung, chụp và can thiệp mạch máu não, nút mạch gan, phẫu thuật u tủy vi phẫu, xạ hình xương, can thiệp mạch, điều trị nhồi máu não sớm.... đã góp phần cứu sống nhiều bệnh nhân nặng, giảm tỷ lệ chuyển tuyến.

Bên cạnh đó, các bệnh viện tuyến tỉnh hợp đồng chuyển giao gói kỹ thuật với các bệnh viện tuyến trung ương; các trung tâm y tế tuyến huyện nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến tỉnh; tuyến xã nhận chuyển giao kỹ thuật của tuyến huyện. Năm 2021, các bệnh viện tuyến tỉnh đã triển khai 50 gói kỹ thuật chuyển giao cho các đơn vị tuyến huyện. Việc kết nối với các bệnh viện tuyến trung ương qua ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội chẩn từ xa chủ yếu tập trung ở hai bệnh viện vệ tinh là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi. Các đơn vị khác kết nối giữa tuyến tỉnh với tuyến huyện, tuyến xã với tuyến tỉnh thông qua giao ban, hội chẩn liên viện, chuyển giao kỹ thuật và các hình thức khác qua internet. Hệ thống cấp cứu trong bệnh viện được quan tâm triển khai tốt. Các bệnh viện thành lập tổ cấp cứu ngoại viện, trực trú, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, Vĩnh Phúc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, huy động sự tham gia của toàn xã hội để phát triển sự nghiệp y tế và bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong đó, tập trung phát triển mạng lưới khám, chữa bệnh từ tuyến tỉnh đến cơ sở, nâng cao toàn diện chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; phát triển kỹ thuật chuyên môn, bảo đảm cho người dân được tiếp cận đầy đủ, thuận lợi các dịch vụ khám chữa bệnh, giảm tỷ lệ chuyển tuyến trung ương. Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của các trạm y tế xã để phân vùng y theo quy định, phù hợp với điều kiện thực tế. Đồng thời, triển khai các kỹ thuật chuyên sâu lĩnh vực: Tim mạch, ung bướu- y học hạt nhân, hỗ trợ sinh sản và các kỹ thuật cao tại các bệnh viện tuyến tỉnh. Tăng cường chất lượng dịch vụ y tế dự phòng, bảo đảm đủ năng lực tổng hợp, phân tích mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, dự báo, giảm sút và phát hiện sớm dịch bệnh để tham mưu các biện pháp, chính sách đáp ứng kịp thời việc khống chế có hiệu quả dịch bệnh, hạn chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh, đặc biệt là các dịch bệnh mới nổi, dịch bệnh Covid-19.

Song song với đó là thành lập các Khoa vệ tinh lĩnh vực: Ngoại, sản, nhi, mắt, tai mũi họng... của bệnh viện tuyến tỉnh tại các Trung tâm y tế tuyến huyện để đào tạo, chuyển giao gói kỹ thuật, tăng cường năng lực khám chữa bệnh cho tuyến huyện. Duy trì chuẩn quốc gia về y tế xã trên địa bản tỉnh; tăng cường khám, quản lý sức khỏe cá nhân và cập nhật thông tin sức khỏe của mỗi cá nhân vào phần mềm quản lý sức khỏe để đạt 100% dân số được quản lý sức khỏe. Đồng thời, triển khai hiệu quả chính sách quốc gia về y dược cổ truyền; phát triển lĩnh vực y dược cổ truyền với tiềm năng, lợi thế của tỉnh về nguồn dược liệu; quy hoạch vùng trồng cây thuốc, dược liệu có giá trị kinh tế; thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc, phát triển lĩnh vực dược công lập và ngoài công lập; phát triển hệ thống công nghệ thông tin y tế; tăng cường đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho các đơn vị y tế; ứng dụng các phần mềm đối với hệ thống phòng bệnh; phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế; đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, khuyến khích các cơ sở y tế công lập liên doanh, liên kết đầu tư trang thiết bị y tế để phát triển kỹ thuật, nâng cao năng lực và chất lượng hoạt động khám chữa bệnh.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: