Hội nghị giao ban báo chí tháng 10

12/10/2021

Sáng 12/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức giao ban công tác báo chí tháng 10/2021. Đồng chí Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh chủ trì hội nghị

Trong tháng 9, công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Các vấn đề báo chí quan tâm, dư luận bức xúc được tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xác minh, tập trung giải quyết và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định.

Bám sát chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và tình hình thực tiễn, các cơ quan báo chí của tỉnh đã tập trung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; các chủ trương, cơ chế chính sách mới. Nổi bật là tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay; các giải pháp tháo gỡ khó khăn, phục hồi, phát triển kinh tế, hỗ trợ khó khăn do đại dịch; công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội…

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo một số nội dung trọng tâm trong công tác quản lý Nhà nước về báo chí; Hội Nhà báo tỉnh thông tin nhanh hoạt động của Hội trong tháng 9 và nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục phát triển tổ chức hội trong thời gian tới.

Sau khi nghe các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí thường trú làm rõ một số nội dung, vấn đề cần quan tâm, đồng chí Bùi Huy Vĩnh ghi nhận, khẳng định hoạt động của các cơ quan báo chí đã và đang góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng dư luận nhân dân theo chiều hướng tích cực.

Về nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tuyên truyền kịp thời các sự kiện thời sự, chính trị nổi bật trong tỉnh, trong nước và quốc tế. Trong đó, trọng tâm là tuyên truyền kết quả Hội nghị lần thứ 4, BCH T.Ư Đảng, các hoạt động tiếp xúc cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh trước kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; tuyên truyền sâu rộng việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với các nghị quyết, đề án cụ thể; tuyên truyền các điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm sáng tạo trên mọi lĩnh vực.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, quan điểm, giải pháp của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới; những nỗ lực thực hiện xây dựng “vùng xanh” trong phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua phòng chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”; tuyên truyền đậm nét những kết quả tích cực của tỉnh và  các địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm cùng các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Bích Phượng

 

Các tin đã đưa ngày: