Thành phố Vĩnh Yên cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc

02/08/2021

Sáng 2/8, UBND thành phố Vĩnh Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ gia đình chưa nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc, tại khu vực Đồng Gò, Ba Hàu, Trang Trong, phường Đống Đa. Chỉ đạo buổi cưỡng chế có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy; Lương Văn Long, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Lãnh đạo thành phố Vĩnh Yên chỉ đạo tại buổi cưỡng chế

Dự án Khu đô thị sinh thái Bắc Đầm Vạc thuộc trường hợp nhà nước thu hồi đất. Trên cơ sở pháp luật và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố Vĩnh Yên đã ban hành các thông báo thu hồi đất, quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ đối với 336 hộ dân thuộc phường Đống Đa có đất nông nghiệp bị thu hồi trong phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án. Tổng diện tích đất thu hồi thực hiện dự án là 53,43 ha, diện tích đã được phê duyệt là 52,77 ha.

Triển khai thực hiện dự án, thành phố đã chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố phối hợp với các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND phường Đống Đa đã tiến hành tuyên truyền, vận động chi trả tiền bồi thường cho các hộ nhiều lần. Đã có 332/336 hộ dân đồng thuận với dự án, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng để thực hiện dự án. Còn 4 hộ gia đình vẫn không nhận tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo phương án đã được UBND thành phố phê duyệt, không bàn giao mặt bằng. Đến trước ngày cưỡng chế đã có 2/4 hộ gia đình đã nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng.

Với sự chuẩn bị đầy đủ về phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cưỡng chế, sự vào cuộc trách nhiệm của các lực lượng tham gia cưỡng chế, buổi cưỡng chế diễn ra theo đúng phương án, kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện tham gia cưỡng chế. Công tác cưỡng chế được thực hiện theo đúng quy trình, quy định của pháp luật.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: