Vĩnh Phúc công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2020

16/06/2021

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1557/QĐ-UBND về công bố xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 đối với 3 nhóm cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, gồm: nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; nhóm các sở, ban, ngành và nhóm UBND cấp huyện, thành phố.

Trên cơ sở chỉ số cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017, UBND tỉnh đã thành lập hội đồng thẩm định chỉ số CCHC dựa trên kết quả tự chấm điểm của các cơ quan, đơn vị và kết quả điều tra xã hội học do Bưu điện tỉnh tiến hành điều tra để xác định chỉ số CCHC của từng cơ quan, đơn vị, địa phương năm 2020.

Kết quả công bố cho thấy, đối với nhóm các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh: chỉ số cải cách hành chính được xác định với 8 nội dung cụ thể ở 39 tiêu chí và 78 tiêu chí thành phần. Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2020 đạt 93,14 điểm, tiếp đó là Công an tỉnh đạt 91,20 điểm; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Vĩnh Phúc với 90,97 điểm và Kho bạc Nhà nước tỉnh đạt 90,85 điểm.

Nhóm các sở, ban ngành gồm 20 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh: Các cơ quan được xác định chỉ số cải cách hành chính với 8 nội dung cụ thể ở 40 tiêu chí  và 77 tiêu chí thành phần. Với 93,06 điểm, Sở Thông tin và Truyền thông vươn lên dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính năm 2020 (năm 2019 xếp vị trí thứ 3 đạt 90,04 điểm), tiếp theo là Sở Tài chính đạt 92,90 điểm, Thanh tra tỉnh đạt 92,47 điểm.

Nhóm UBND huyện, thành phố, được đánh giá ở 8 nội dung cụ thể với 43 tiêu chí và 93 tiêu chí thành phần. Năm 2020 huyện Vĩnh Tường vươn lên dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính với 86,93 điểm, tiếp theo là thành phố Phúc Yên với 86,75 điểm; huyện Tam Đảo xếp thứ 3 đạt 86,50 điểm.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp UBND tỉnh công bố, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao chất lượng  công tác CCHC trong những năm tiếp theo, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC giai đoạn 2021- 2023 theo chỉ đạo của Chính phủ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX); cùng với đó, đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 nhằm giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Nga Hải

 

Các tin đã đưa ngày: