Huy động tổng lực các phương tiện, kỹ thuật từ truyền thống đến hiện đại tham gia phòng, chống dịch Covid-19

13/05/2021

Sau nghỉ lễ 30/42021, dịch bệnh Covid-19 tái xuất hiện địa bàn Vĩnh Phúc. Ngay lập tức, cả hệ thống chính trị trong tỉnh lại bước vào trận chiến mới chống dịch Covid-19 lần 2. Với tinh thần "Chống dịch như chống giặc", ngành Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc đã nhanh chóng vào cuộc và có những cách làm sáng tạo, huy động tổng lực các phương tiện, kỹ thuật từ truyền thống đến hiện đại tham gia phòng, chống dịch.

Huy động tổng lực cùng tham gia chống dịch

Sở đã phối hợp với các đơn vị khẩn trương khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất UBND tỉnh
cho lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các khu cách ly tập trung của tỉnh

Ngay sau khi dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, Sở Thông tin và Truyền thông đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh cho kích hoạt các giải pháp công nghệ có thể áp dụng phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Theo đó, cùng với tạo lập các phòng họp trực tuyến, chuẩn bị sẵn sàng phục vụ các cuộc họp theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành hướng dẫn, triển khai ngay các biện pháp và giải pháp công nghệ cần thiết, phù hợp với từng ngành, từng cơ quan, địa phương và địa điểm cụ thể, ngăn ngừa cao nhất sự lây lan của dịch bệnh, phục vụ công tác khoanh vùng dịch một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Đến nay, Viễn thông Vĩnh Phúc đã hoàn thiện hệ thống hội nghị trực tuyến với 200 điểm cầu để tổ chức các hội nghị trực tuyến của tỉnh phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên tục, kịp thời, thông suốt.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã chủ động rà soát công tác bảo đảm thông tin liên lạc, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, ở lần chống dịch thứ 2 này, Sở đã huy động tổng lực, khẩn trương vào cuộc thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ngành quản lý, trong đó, trọng tâm là giám sát, bảo đảm thông tin liên lạc, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản tạo điều kiện cho các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông bảo đảm thông tin liên lạc, chuyển phát tại các vùng cách ly trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp cùng Sở Y tế, Viettel Vĩnh Phúc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống camera giám sát tại 31 khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh để xây dựng phương án kết nối với hệ thống giám sát tập trung của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, dự kiến đến hết ngày 15/5, 100% các khu cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh sẽ được lắp đặt hệ thống camera giám sát theo đúng kế hoạch.

Thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác tuyên truyền phòng chống dịch qua hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với các địa phương kiểm tra đột xuất việc tiếp sóng Chương trình thời sự Phát thanh của Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc về công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 tại 63 đài truyền thanh cơ sở. Qua kiểm tra, đã kịp thời ghi nhận, động viên các đài truyền thanh xã, phường, thị trấn chủ động và thực hiện tốt việc tiếp sóng đài tỉnh, đài huyện, dành thời lượng lớn để tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và công tác bầu cử. Đồng thời, đề nghị UBND các huyện, thành phố giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao hướng dẫn nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, nhắc nhở việc tiếp sóng nêu trên, đồng thời, kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị không thực hiện triển khai tuyên truyền theo đúng quy định.

Công tác tuyên truyền đi trước một bước

Xác định tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong cuộc chiến chống Covid - 19, ngành Thông tin và Truyền thông đã chỉ đạo đưa thông tin về dịch bệnh kịp thời, chính xác, minh bạch đến mọi người dân. Theo đó, một trong những cách làm mới, sáng tạo đã được ngành triển khai ngay trong những ngày đầu tháng 5 - khi trên địa bàn xuất hiện những ca dương tính đầu tiên với dịch bệnh Covid-19 đợt 2 là nhanh chóng thành lập Tổ truyền thông phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ là cập nhật, tổng hợp định kỳ hằng ngày cũng như những diễn biến đột xuất về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cùng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để tuyên truyền trên các cơ quan báo chí và các phương tiện truyền thông. Từ ngày 5/5, Tổ truyền thông cũng đã tạo mới nhóm “Thông tin nhanh về Vĩnh Phúc” trên mạng Zalo để chủ động cung cấp thông tin chính thức của tỉnh cho phóng viên các cơ quan báo chí, truyền thông, bảo đảm phản ánh chân thực, đầy đủ, tránh đăng thông tin thiếu tính xây dựng, ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình hay gây hoang mang cho công chúng. Chỉ sau 4 ngày khởi tạo, đã có gần 200 phóng viên các báo, tạp chí khắp cả nước tham gia nhóm Zalo này.

Công tác truyền thông đã và đang phản ánh rất toàn diện, đậm nét nỗ lực của các cấp ủy,
chính quyền và nhân dân trong cuộc chiến chống giặc Covid-19

Sở cũng đã có văn bản đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh, UBND các huyện, thành phố cập nhật thường xuyên thông tin tình hình dịch bệnh và sự lãnh đạo, chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh; tuyên truyền liên tục trên hệ thống truyền thanh cấp huyện, cấp xã. Báo Vĩnh Phúc, Đài PT&TH tỉnh đã dành dung lượng, thời lượng lớn tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh, khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp phòng dịch hiệu quả.

 Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh đã chủ động tăng cường thời lượng, tần suất, số lượng, chất lượng tin, bài  thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Báo Vĩnh Phúc đăng tải hàng trăm tin, bài, ảnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19 với nội dung tuyên truyền chủ yếu là sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo tỉnh trong công tác phòng, chống dịch; thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn; công tác triển khai phòng, chống dịch tại các địa phương; cổ vũ, nêu gương các tập thể, cá nhân, lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử tỉnh đã kích hoạt lại chuyên trang về phòng, chống dịch Covid-19, trong đó, cập nhật thông tin diễn biến tình hình dịch bệnh theo ngày; thông tin hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid – 19 tỉnh; phản ánh nỗ lực phòng chống dịch bệnh của cả hệ thống chính trị; thông tin giám sát cộng đồng, xử lý vi phạm, khuyến cáo người dân. Cùng với tiếp sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh vào các khung giờ theo quy định, hệ thống truyền thanh - truyền hình cấp huyện và đài truyền thanh cấp xã đang bảo đảm tần suất phát sóng tối thiểu 2 lần/ngày các thông tin về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Các hình thức thông tin cơ sở khác tăng ít nhất 2 lần so với thời gian vừa qua cả về thời lượng, số lượng, tần suất đưa các tin, bài thông tin về các biện pháp phòng chống dịch.

Sau hơn 10 ngày Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh dồn lực, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, không thể phủ nhận, công tác truyền thông đã và đang phản ánh rất toàn diện, đậm nét nỗ lực của các cấp ủy, chính quyền; sự hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh; tinh thần chia sẻ, hợp tác của người dân trong thực hiện công tác phòng chống dịch. Những hình ảnh về các cuộc họp xuyên đêm để chỉ đạo, triển khai các biện pháp đối phó kịp thời với tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh phát sinh của lãnh đạo tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương; những hình ảnh đẹp, tấm gương cán bộ, nhân viên ngành Y tế, lực lượng vũ trang, đội ngũ tình nguyện viên vượt qua muôn vàn khó khăn, gác lại nỗi niềm riêng, sẵn sàng đi vào tuyến đầu chống dịch; cộng đồng, người dân tích cực chung tay hỗ trợ các cấp, ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch… không chỉ gây xúc động đối với triệu triệu trái tim người dân trong cả nước mà càng làm cho nhân dân tin tưởng rằng Vĩnh Phúc sẽ nhanh chóng đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh Covid-19, đem lại sự an toàn và bình yên cho nhân dân trong tỉnh như trong lời kêu gọi phòng chống dịch Covid-19 được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan gửi cán bộ, đảng viên, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh Vĩnh Phúc mới đây.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: