Ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND tỉnh, TAND tỉnh, Viện KSND tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

12/04/2021

Chiều 12/4 diễn ra lễ ký kết chương trình phối hợp công tác giữa HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trong thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đã xây dựng chương trình phối hợp nhằm tạo sự thống nhất, đồng bộ, bảo đảm thực hiện có hiệu quả Quy chế 238 của Ban Bí thư và Thông tri 02 của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư trên địa bàn, góp phần tạo sự ổn định, kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa, không để xảy ra điểm nóng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nội dung phối hợp tập  trung vào định hướng tư tưởng và chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền trong Đảng bộ, nhân dân và trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, các đề án, dự án, chương trình trọng điểm trong giai đoạn 2021 - 2025. Phát hiện, nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các cấp biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực thi pháp luật và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo vệ môi trường; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin giả, sai sự thật cản trở việc thực thi pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội. Khi xảy ra các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm, các cơ quan liên quan trực tiếp đến vụ việc thông tin kịp thời tới Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị phối hợp giải quyết.

Hồng Yến

 

Các tin đã đưa ngày: