Thanh tra tỉnh: Triển khai nhiệm vụ năm 2021

21/01/2021

Chiều 21/1, Thanh tra tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Với việc đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, năm 2020, toàn ngành Thanh tra đã thực hiện 100% kế hoạch thanh tra được phê duyệt, các cuộc thanh tra đột xuất do UBND tỉnh giao, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, quản lý tài chính, ngân sách, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm thiết bị y tế và vật tư y tế. Qua thanh tra, đã phát hiện vi phạm với tổng số tiền trên 4,7 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước gần 1,2 tỷ đồng.

Trong năm, toàn tỉnh đã thực hiện 13 cuộc thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; tiếp nhận 2.783 lượt đơn thư khiếu nại, tố cáo, giảm 21% so với năm 2019. 1/065/1.206 vụ, việc đã có quyết định, kết luận và văn bản giải quyết, đạt tỷ lệ 88%.

Đối với công tác phòng chống tham nhũng, đã phát hiện, khởi tố, truy tố 6 vụ lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ. Việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập được triển khai thực hiện nghiêm túc theo quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. 

Năm 2021, ngành Thanh tra sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thanh tra công tác quản lý và thực hiện các dự án, công trình có dấu hiệu vi phạm về quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vụ khiếu kiện, tố cáo; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng…

Biểu dương, đánh giá cao kết quả ngành Thanh tra đạt được trong năm 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị ngành tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao chất lượng công tác thanh tra chuyên ngành, thanh tra trách nhiệm, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Tập trung thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến đất đai, đầu tư xây dựng; có đề xuất, kết luận rõ ràng sau mỗi cuộc thanh tra. Tiếp tục làm tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: