Tam Dương sắp xếp, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền, phát huy sức mạnh tập thể lãnh đạo

18/01/2021

Sau đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Tam Dương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác sắp xếp cán bộ, ổn định bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đảng bộ huyện Tam Dương có trên 5.900 đảng viên, 48 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 13 đảng bộ xã, thị trấn; 35 chi, đảng bộ cơ quan trực thuộc huyện ủy. Kết quả đại hội các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025 có 48/48 tổ chức cơ sở đảng bầu một lần đủ số lượng cấp ủy theo quy định.

Theo tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, huyện ủy Tam Dương nhanh chóng thực hiện việc sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo phương án nhân sự được phê duyệt và thực hiện chế độ chính sách đối với những đồng chí không tái cử nhằm bảo đảm sự ổn định, kịp thời lãnh đạo, điều hành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. Trước và sau đại hội, huyện Tam Dương đã thực hiện chính sách với 32 đồng chí không tái cử, trong đó, cấp huyện có 5 đồng chí và 27 đồng chí thuộc cấp xã.

Huyện ủy kiện toàn, bổ sung các chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp huyện, cấp xã bảo đảm đúng điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, quy định của Đảng, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp. Sau đại hội, đã thực hiện điều động, luân chuyển 11 lượt cán bộ diện Ban Thường vụ huyện ủy quản lý; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử 5 đồng chí; bổ nhiệm lại 13 đồng chí. Đối với cấp cơ sở đã thực hiện quy trình kiện toàn, bổ sung 15 lượt cán bộ chủ chốt tại các xã: Hợp Thịnh, Thanh Vân, Hoàng Đan, Đạo Tú, Kim Long, Hoàng Hoa và thị trấn Hợp Hòa.

Đồng chí Nguyễn Văn Thu, Bí thư Đảng ủy xã Kim Long cho biết: Đầu tháng 6/2020, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kim Long được tổ chức. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên nên đại hội diễn ra thành công tốt đẹp, bầu một lần đủ số lượng ban chấp hành với 15 ủy viên theo đúng cơ cấu, đúng tiêu chuẩn. Đây chính là một trong những yếu tố giúp đảng bộ thuận lợi trong việc sắp xếp, kiện toàn, ổn định các chức danh lãnh đạo, cán bộ chủ chốt cấp ủy, chính quyền xã. Sau đại hội, xã Kim Long đã sớm sắp xếp, phân công nhiệm vụ cho cấp ủy viên, trong đó, kiện toàn 1 chức danh Phó Chủ tịch UBND, 1 chức danh Phó Chủ tịch HĐND xã. Đến nay, bộ máy cấp ủy, chính quyền xã cơ bản ổn định, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Không chỉ đảng bộ xã Kim Long, 12 đảng bộ xã, thị trấn còn lại của huyện Tam Dương nhanh chóng thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự được huyện ủy phê duyệt. Cùng với việc phân công cấp ủy viên khóa mới, cấp ủy cơ sở kịp thời thực hiện chế độ, chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử, những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi. Có thể nói, nhân sự được sắp xếp và kiện toàn sau đại hội đảm bảo đúng chuyên môn, nghiệp vụ nên đã phát huy được thế mạnh, chủ động nắm bắt công việc mới thuận lợi, nhanh chóng và hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Đến nay, đội ngũ cán bộ mới bổ nhiệm, sắp xếp hoạt động hiệu quả. Bộ máy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở ổn định, phát huy được sức mạnh trí tuệ của tập thể và năng lực, sở trường công tác, góp phần xây dựng hệ thống chính trị của huyện ngày càng vững mạnh, đưa nghị quyết đại hội đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống.

Hoàng Nga

 

Các tin đã đưa ngày: