Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp

15/01/2021

Thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành liên quan triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm rút ngắn và xóa dần những “khoảng trống” về văn hóa cho người lao động tại các khu công nghiệp.

Trên địa bàn tỉnh có 18 khu công nghiệp được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch với tổng diện tích 5.228 ha, trong đó có 8 khu công nghiệp đi vào hoạt động. Sự ra đời và phát triển của các khu công nghiệp trong những năm qua đã giải quyết việc làm cho hàng vạn công nhân, lao động. Tuy nhiên, số lượng công nhân lao động lớn đang làm việc trong các khu công nghiệp cũng đặt ra nhiều yêu cầu cấp thiết về việc bảo đảm các chế độ, chính sách liên quan đến thu nhập, an sinh xã hội, nhất là việc đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể dục thể thao…

Để giải quyết những vấn đề cấp thiết đó, với vai trò là cơ quan chủ trì thực hiện Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, Liên đoàn lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn bám sát nội dung đề án để tổ chức các hoạt động, trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động và người sử dụng lao động về xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng nếp sống lành mạnh, tác phong lao động công nghiệp trong công nhân. Trong 3 năm (2017 - 2020), Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức 74 lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật; 2 hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với công nhân lao động; hàng chục hội nghị tuyên truyền, hội thi tìm hiểu pháp luật; in, cấp phát miễn phí 5 đầu sách hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; xây dựng 35 chuyên đề, phát hơn 102.000 cuốn tài liệu tuyên truyền tại các lớp tập huấn kiến thức pháp luật ở cơ sở...

Việc phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao, nhà ở phục vụ công nhân tại các khu công nghiệp được Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, các địa phương tích cực thực hiện. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 5 dự án nhà ở cho công nhân và người thu nhập thấp với hơn 1.400 căn hộ đã và đang hoàn thiện, đưa vào sử dụng gồm: Khu nhà ở công nhân và người thu nhập thấp khu công nghiệp Khai Quang, dự án khu nhà ở thu nhập thấp Vinaconex Xuân Mai, dự án khu nhà ở Công ty Honda Việt Nam, dự án khu nhà ở xã hội phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên.

Ngoài nhà văn hóa công nhân khu công nghiệp Khai Quang được đưa vào sử dụng từ năm 2015, các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân khác như: Khu thiết chế phục vụ công nhân các khu công nghiệp trên địa bàn huyện Lập Thạch quy mô hơn 5.000 m2 tại thị trấn Lập Thạch, khu thiết chế văn hóa phục vụ công nhân các khu công nghiệp phía Nam huyện Bình Xuyên quy mô 1 ha tại thị trấn Hương Canh, khu thiết chế công đoàn của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, dự án mở rộng nhà văn hóa công nhân tại khu công nghiệp Khai Quang, nhà văn hóa công nhân phục vụ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Phúc Yên… cũng đang chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Liên đoàn lao động tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”; tổ chức tuyên truyền, vận động công nhân lao động học tập, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp thông qua hình thức luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Trong giai đoạn 2017-2020, Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức 4 hội nghị tuyên truyền đẩy mạnh học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong lao động, văn hóa ứng xử cho hơn 400 công nhân lao động đến từ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, tổ chức 450 lớp tập huấn về chính sách pháp luật cho hơn 90.000 lượt công nhân lao động; cấp 270 tủ sách cho 270 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp... Đến nay, số công nhân lao động trong các khu công nghiệp đã qua đào tạo đạt trên 76%.

Có thể thấy, nhờ tích cực triển khai Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”, những năm gần đây, đời sống văn hóa của công nhân lao động ở các khu công nghiệp ngày càng được cải thiện. Nhận thức của chủ doanh nghiệp về việc xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần cho công nhân lao động, phát triển môi trường văn hóa ở nơi làm việc được nâng lên. Việc xây dựng các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân lao động trong các khu công nghiệp được quan tâm đầu tư giúp công nhân lao động được hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần tương xứng với những đóng góp của mình. 4 mục tiêu của Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” đều đạt và vượt.

Thanh Huyền

 

Các tin đã đưa ngày: