Hội nghị Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh lần thứ XII

13/01/2021

Sáng 13/1, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị Ban chấp hành lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 nhằm tổng kết công tác hội  năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021; kiện toàn Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đến dự.

Năm 2020, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các phong trào thi đua, các chương trình, đề án. Có hàng trăm gia đình hội viên hiến hơn 9.000m2 đất xây dựng cống, rãnh thoát nước thải, đường giao thông. Các cấp hội vận động được trên 1 tỷ đồng xây dựng mới 23 nhà mái ấm tình thương; phối hợp với Ủy ban mặt trận tổ quốc xây dựng mới 38 nhà đại đoàn kết cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Hội phụ nữ các cấp đã tăng cường các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nghèo; tập trung khai thác các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; đẩy mạnh công tác dạy nghề, giải quyết việc làm. Trong năm, có hơn 60.000 lượt hội viên được vay vốn; 1.969 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ; hơn 200 cán bộ, hội viên phụ nữ khởi nghiệp; gần 30.000 hội viên, phụ nữ, trẻ em và trẻ vị thành niên được khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Năm 2021, cùng với chỉ đạo tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh các phong trào thi đua; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hội nghị đã tiến hành kiện toàn ủy viên ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch phụ trách Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: