Rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính về đất đai

02/12/2020

Sáng 2/12, UBND tỉnh tổ chức tập huấn dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân cho cán bộ, công chức Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, Văn phòng và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai, Chi cục thuế, Phòng Tài nguyên môi trường các huyện, thành phố và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Thanh toán nghĩa vụ tài chính là một trong các bước thực hiện thủ tục hành chính về đất đai. Trước đây, nếu như không có dịch vụ này, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực đất đai phải chuyển hồ sơ trực tiếp cho cơ quan thuế để lấy thông báo nộp thuế, sau đó chuyển đến công dân và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính. Do đó, việc triển khai ứng dụng trên sẽ góp phần cắt giảm các bước trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai và tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình và người dân trong quá trình thực hiện.

Tại buổi tập huấn, các học viên được giới thiệu về quy trình thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; nội dung, nghiệp vụ, cơ chế phối hợp dành cho cơ quan quản lý đất đai, cơ quan thuế ở địa phương trong triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến nghĩa vụ tài chính trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Vừa qua, Vĩnh Phúc là 1 trong 4 tỉnh đầu tiên trong cả nước được Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên Môi trường triển khai thử nghiệm kết nối, tích hợp hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia và tổ chức triển khai đến các cơ quan quản lý đất đai ở địa phương để thanh toán nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trước mắt áp dụng cho hộ gia đình, cá nhân - những đối tượng phát sinh nhiều hồ sơ và có nhiều bức xúc nhất để làm cơ sở trên khai toàn quốc. Dịch vụ này sẽ được công bố vào thời điểm Thủ tướng Chính phủ sơ kết 1 năm hoạt động của Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

Bích Phượng

Các tin đã đưa ngày: