Trung bình mỗi năm, toàn tỉnh phát hiện 70 đến 90 người nhiễm HIV

01/12/2020

Năm 1995, trường hợp đầu tiên nhiễm HIV được phát hiện tại thành phố Phúc Yên. Đến nay, 9/9 huyện, thành phố và 135/136 xã, phường, thị trấn trong tỉnh có phát hiện người nhiễm HIV.

 Tính đến 30/10/2020, luỹ tích số người nhiễm HIV của Vĩnh Phúc là 2.214 trường hợp; 1.518 người trong số này đã chuyển sang giai đoạn AIDS và 841 người  đã tử vong. Số người nhiễm HIV mới được phát hiện liên tục tăng trong giai đoạn 2007  - 2015, trung bình mỗi năm phát hiện từ 150-160 người. Từ năm 2016 tới nay, số người nhiễm HIV mới giảm dần, trung bình 70-90 người/năm. Tuy nhiên, hình thức lây nhiễm HIV ngày càng đa dạng và phức tạp hơn. Trước đây, tỷ lệ người nhiễm HIV được phát hiện lây truyền qua đường máu chiếm tỷ trọng cao nhất nhưng hiện tại cho thấy, đường lây nhiễm HIV qua quan hệ tình dục đang gia tăng trong khi dự phòng lây nhiễm HIV qua đường quan hệ tình dục sẽ khó khăn và tốn kém hơn.

Trong 9 huyện, thành phố, 3 địa phương có tỷ lệ người nhiễm HIV cao nhất là Vĩnh Yên (192 người), Sông Lô (168 người) và Lập Thạch (149 người). Số người nhiễm HIV được phát hiện gần đây nhất chủ yếu tập trung ở nhóm tuổi lao động (20-39 tuổi) với 63%. Dù đa số người nhiễm HIV vẫn là nam giới (chiếm khoảng 70%), theo ghi nhận của cơ quan chuyên môn, trong những năm gần đây, tỷ lệ người nhiễm HIV là nữ có xu hướng tăng.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: