Bộ TT&TT tổng kết thực hiện nội dung truyền thông thuộc các chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020

16/09/2020

Sáng 16/9/2020, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Đào Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các Sở: Tài Chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin. Giai đoạn 2016-2020, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ, ngành liên quan tổ chức tập huấn, xây dựng khung chương trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thông tin cơ sở; phát động 4 cuộc thi báo chí với công tác giảm nghèo; dự kiến hết năm 2020 hoàn thành thiết lập 20 cụm thông tin cơ sở tại cửa khẩu quốc tế và trung tâm giao thương.

Các địa phương đã triển khai khoảng 142 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho 20.226 lượt cán bộ làm công tác thông tin và truyền thông cơ sở; hỗ trợ 9.694 tivi và 4.058 radio cho các hộ nghèo; trang bị phương tiện tác nghiệp phục vụ thông tin cổ động cho 234 huyện và 794 xã; xây dựng, nâng cấp 582 điểm thông tin, tuyên truyền cổ động ngoài trời ở 356 xã nghèo.

Tại điểm cầu Vĩnh Phúc

Triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, ngành Thông tin và Truyền thông thực hiện tiêu chí số 8 gồm các nội dung: Xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy việc thực hiện tiêu chí số 8 giai đoạn 2016-2020 của ngành có nhiều khó khăn hơn giai đoạn 2010-2015. Tiêu chí số 8 được mở rộng về nội dung, yêu cầu chất lượng cao hơn nên có nhiều xã từ “đã hoàn thành” giai đoạn trước trở thành “chưa hoàn thành” của giai đoạn này; nhiều xã chưa thể hoàn thành do điều kiện khó khăn về kinh phí, nhất là các xã ở các tỉnh miền núi. Bộ đã tổ chức khảo sát tại 1.146 xã thuộc 90 huyện, thị xã của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để đánh giá và đề xuất giải pháp, hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ của chương trình.

Đến thời điểm cuối năm 2019, tiêu chí số 8 bình quân chung cả nước ước đạt khoảng 90,5% với 8.053 xã; dự kiến năm 2020, tỷ lệ này ước tăng lên 95% và hoàn thành mục tiêu đề ra. Cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở được tăng cường, trong đó, thiết lập mới trên 2.000 đài truyền thanh và nâng cấp trên 3.200 đài truyền thanh cấp xã; nâng cấp trên 300 đài phát thanh, truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình; thiết lập mới hơn 4.500 trạm truyền thanh thôn, bản thuộc xã khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo xa trung tâm xã. Cùng với đó, Bộ đã tham gia tổ chức thông tin, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới trên báo in, xuất bản phẩm với tổng số gần 2.000 tác phẩm và xuất bản 5 đầu sách tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới để phát hành đến các xã trên toàn quốc.

Giai đoạn 2021 – 2025, để tiếp tục thực hiện nội dung thông tin và truyền thông về các chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất, đối với chương trình giảm nghèo bền vững, Chính phủ tiếp tục cho triển khai dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin, trong đó, tập trung vào 6 nhiệm vụ hoạt động truyền thông về giảm nghèo và 5 nhiệm vụ hoạt động giảm nghèo về thông tin.

Đối với chương trình xây dựng nông thôn mới, tiếp tục thực hiện tiêu chí số 8, Bộ Thông tin và Truyền thông đề xuất bổ sung mới 2 chỉ tiêu xã nông thôn mới nâng cao thuộc các lĩnh vực: Viễn thông, internet và ứng dụng công nghệ thông tin đối với xã nông thôn mới nâng cao và chỉ tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, đồng thời, thực hiện 6 nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông một số địa phương đã làm rõ thêm kết quả thực hiện nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 và kiến nghị, đề xuất các giải pháp thực hiện cho giai đoạn 2020-2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh giai đoạn tới cần thay đổi nhận thức, cách làm đối với 2 chương trình. Bộ Thông tin và Truyền thông và các địa phương ưu tiên bố trí vốn để thực hiện tốt 2 chương trình. Các đơn vị thuộc Bộ và các sở hoàn thành các nhiệm vụ của giai đoạn 2016-2020 hoàn thành báo cáo cùng kiến nghị đề xuất gửi để Bộ tổng hợp chung. Các sở kiến nghị UBND tỉnh cấp đất xây dựng bưu cục; các đơn vị thuộc Bộ sẵn sàng các phương án, giải pháp triển khai các chương trình cho giai đoạn tới, nhất là việc đẩy mạnh chuyển đổi số khu vực nông thôn.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: