Ban Dân tộc tuyên dương 3 tập thể, 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020

15/09/2020

Sáng 15/9, Ban Dân tộc tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến ngành quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc giai đoạn 2015 - 2020. Đến dự có đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang tặng hoa chúc mừng 

Toàn tỉnh hiện có 41 dân tộc sinh sống, 14 xã có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, tập trung tại các huyện: Tam Đảo, Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương và thành phố Phúc Yên.

5 năm qua, nhiều phong trào thi đua được Ban Dân tộc triển khai kịp thời, hiệu quả, nhất là các phong trào: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Cùng với đó, các chương trình, dự án, chính sách đặc thù, hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho các hộ dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn đã góp phần xóa đói, giảm nghèo và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên; tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc và miền núi giảm còn 3,1%; 100% các xã vùng dân tộc được công nhận hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Chí Giang đề nghị Ban Dân tộc tiếp tục đẩy mạnh, đổi mới, phát động sâu rộng hơn nữa và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước gắn với từng nội dung cụ thể. Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo tinh thần Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Tại hội nghị, 3 tập thể và 14 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020 được Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen.

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: