Hiệu quả từ các phong trào thi đua yêu nước của huyện Tam Dương

05/08/2020

5 năm qua, huyện Tam Dương không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, tạo động lực và sức mạnh to lớn thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới.

Nhận thức rõ hiệu quả mạnh mẽ từ các phong trào thi đua, những năm qua, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc tạo ra sự chuyển biến về nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn thể quần chúng nhân dân. Việc phát động thi đua và tổng kết thi đua khen thưởng hàng năm được thống nhất từ cấp huyện đến các xã, thị trấn, chất lượng các phong trào thi đua được nâng cao, công tác biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc bảo đảm kịp thời, đúng người, đúng việc.

Một trong những phong trào thi đua lớn được huyện Tam Dương triển khai, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn toàn huyện đó là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Huyện đã tổ chức ký kết giao ước thi đua, phấn đấu đạt và vượt mức mục tiêu Chương trình đề ra. Phong trào thi đua được triển khai rộng khắp trên địa bàn các xã với nội dung và hình thức thiết thực, với phương châm “Phát huy và huy động nội lực là chính”. Hàng năm Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện luôn làm tốt công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng các điển hình tiên tiến; thường xuyên thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, kịp thời khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua.

Từ đó, việc huy động và sử dụng các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, xây dựng cơ cấu kinh tế, tổ chức sản xuất ngày càng hợp lý và hiệu quả. Giai đoạn 2015 – 2020, huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới cho 5 xã còn lại là Hoàng Hoa, Hoàng Đan, An Hòa, Hướng Đạo, Đồng Tĩnh. Tổng số vốn đầu tư đạt trên 458 tỷ đồng, vốn góp của cộng đồng dân cư trên 10 tỷ đồng và hiến 71.673m2 đất. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới ở cả 12/12 xã và hoàn thành 9/9 tiêu chí của huyện nông thôn mới. Diện mạo nông thôn Tam Dương có nhiều đổi mới, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư xây dựng; các mô hình phát triển sản xuất hiệu quả được chú ý nhân rộng. Người dân đã áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất, nhất là các sản phẩm thế mạnh của huyện, như chăn nuôi gia cầm, phát triển vùng sản xuất hàng hóa dưa chuột, bí đỏ, su su … thu nhập của người dân được nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện.

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đem lại diện mạo
cho nông thôn huyện Tam Dương

Để nâng cao đạo đức công vụ, nghề nghiệp, xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tam Dương kỷ cương, chuyên nghiệp, trách nhiệm, sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp, UBND huyện triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 do UBND tỉnh Vĩnh Phúc phát động gắn với thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính và xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh. Thực hiện phong trào, các cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trên địa bàn huyện triển khai cụ thể tới từng cá nhân trong cơ quan, đơn vị gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thông qua công việc cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Các tiêu chí của phong trào thi đua được cụ thể hóa bằng việc thực hiện các hoạt động tiêu biểu như xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; xây dựng môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, xây dựng cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức kết hợp chặt chẽ giữa phòng, chống tham nhũng với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Không giấu niềm vui trước những thành quả huyện Tam Dương đạt được trong 5 năm qua mà động lực to lớn bắt nguồn từ việc huyện triển khai đồng bộ các phong trào thi đua, ông Đặng Công Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương chia sẻ:  Hiệu quả của các phong trào thi đua tạo được niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền, với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện. Từ đó huyện tạo được sức mạnh tổng hợp và đạt được những thành tựu khích lệ trong phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội. Với sự đồng thuận của nhân dân, sự hỗ trợ của tỉnh, đồng hành của doanh nghiệp, nguồn vốn ngân sách Nhà nước kết hợp với nguồn lực xã hội hóa được huyện tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị, giáo dục. 5 năm qua, tổng vốn đầu tư phát triển xã hội toàn huyện đạt gần 6,9 nghìn tỷ đồng, tăng 64,7% so với giai đoạn 2011-2015. Nhiều công trình trọng điểm của huyện theo chương trình khung đô thị Vĩnh Phúc đã từng bước được hoàn thiện, đưa vào sử dụng như đường vành đai khu công nghiệp Tam Dương 1, đường vành đai 2, đường Hợp Châu – Đồng Tĩnh, ... 5 năm qua, kinh tế huyện Tam Dương tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 12,4%/năm. Thu ngân sách nhà nước bình quân đạt 287 tỷ đồng; toàn huyện giải quyết việc làm mới cho 16.349 lượt lao động.

Huyện Tam Dương làm tốt phong trào thi đua
 
“Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” 

 

Xác định mọi nhiệm vụ của huyện cốt lõi là để nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, giai đoạn 2015 – 2020, huyện Tam Dương đã triển khai tốt phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Phong trào thi đua và công tác giảm nghèo, an sinh xã hội đã trở thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên được các ngành, các cấp trên địa bàn huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Các chương trình giảm nghèo được triển khai đồng bộ, có sự phân công trách nhiệm từ Ban chỉ đạo các cấp, chú trọng triển khai đồng bộ các giải pháp tạo điều kiện cho người nghèo được tiếp cận đầy đủ các dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt và vệ sinh, tiếp cận thông tin, giúp người nghèo có điều kiện thoát nghèo và hạn chế tái nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện 5 năm qua giảm từ 5,54% xuống còn 0,96%.  

Các chế độ, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Phong trào đền ơn đáp nghĩa được duy trì và phát triển. Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được mở rộng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện ngày càng lan tỏa rộng rãi: Trong 5 năm 2015 - 2020, huyện đã vận động được trên 12  tỷ đồng, xây dựng hỗ trợ 11 căn nhà cho đối tượng có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 13.942 suất quà cho các đối tượng đặc biệt khó khăn; trao 37 xuất học bổng trị giá 72,75 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi; tổ chức 39.159 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế huyện; trợ giúp 108 địa chỉ nhân đạo, khám sàng lọc, tư vẫn phẫu thuật miễn phí cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, trẻ em khuyết tật cho 42.637 lượt người.

Với những nỗ lực trong thực hiện các phong trào thi đua 5 năm qua, hàng nghìn tập thể, cá nhân trên địa bàn huyện Tam Dương được khen thưởng của các cấp, các ngành ở TƯ và địa phương.

Theo ông Đặng Công Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện Tam Dương, thời gian tới, để công tác thi đua – khen thưởng tiếp tục trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cá nhân, huyện Tam Dương đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác thi đua – khen thưởng; phổ biến kinh nghiệm hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt và các mô hình tiêu biểu để nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa rộng khắp. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị trong từng giai đoạn; cụ thể hóa nội dung, tiêu chí thi đua phù hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó hoàn thành vượt mức kế hoạch 5 năm giai đoạn 2020-2025, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, đảm bảo phát triển bền vững.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: