Ngành Y tế Vĩnh Phúc tích cực ứng dụng công nghệ thông tin hướng đến chính quyền điện tử

30/07/2020

Những năm gần đây, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế Vĩnh Phúc có bước phát triển rõ rệt, trở thành công cụ hữu ích cho cải cách hành chính, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, từng bước cùng toàn tỉnh hướng đến chính quyền điện tử.

Đến nay, 100% các đơn vị khám chữa bệnh từ tuyến tỉnh, tuyến huyện đến trạm y tếxã đã có hệ thống mạng Internet kết nối bằng đường truyền cáp quang tốc độ cao; 100% đơn vị trong ngành có cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin quản trị, vận hành các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin. 

Theo Bác sỹ Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế, ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hiện tại, Sở Y tế đã sử dụng phần mềm quản lý hệ thống văn bản và hồ sơ công việc, tất cả văn bản đến và đi được xử lý trên môi trường mạng. 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế tuyến huyện, các bệnh viện tư nhân và bệnh viện ngành sử dụng phần mềm Quản lý bệnh viện (HIS) trong việc quản lý, điều hành và ứng dụng khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế. 100% các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện kết nối liên thông dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội qua hệ thống giám định điện tử. Công tác giám định và thanh toán bảo hiểm y tế được thực hiện qua mạng điện tử.

Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng dẫn người bệnh đăng ký lấy số khám điện tử

Việc triển khai sử dụng hệ thống phần mềm phục vụ công tác khám chữa bệnh đã mang lại những hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành tại các đơn vị. Thông tin giữa các các bộ phận được gửi, nhận chia sẻ nhanh chóng, đúng lúc, đúng thời điểm đã tiết kiệm thời gian, chi phí trong hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hệ thống phần mềm được triển khai có độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa sai sót trong quá trình hoạt động tại các bộ phận.

Tất cả các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều có phần mềm kết nối tự động các máy xét nghiệm sinh hóa, huyết học, tự động trả kết quả trên hệ thống, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện. Hệ thống giúp kết nối các máy xét nghiệm trả kết quả tự động sang phần mềm HIS kịp thời và chính xác, giúp các bác sỹ có y lệnh kịp thời xử lý tình trạng của người bệnh.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dược, quầy thuốc, nhà thuốc, Sở Y tế phối hợp với Viettel Vĩnh Phúc tổ chức tập huấn, chuyển giao tổng số 454 tài khoản, hướng dẫn sử dụng phần mềm đến từng cơ sở. Đến nay có 437 cơ sở kết nối liên thông, trong đó có 11 nhà thuốc bệnh viện, 1 nhà thuốc trung tâm y tế tuyến tỉnh, 10 nhà thuốc trung tâm y tế tuyến huyện, 187 nhà thuốc tư nhân, 227 quầy thuốc trạm y tế tuyến xã, 1 tủ thuốc trạm y tế xã. 

 Sở Y tế đã chỉ đạo các trung tâm y tế huyện lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho nhân dân trong tỉnh. Đến nay, 9/9 huyện, thành phố đã triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử cho trên 85% dân số. Được sự hỗ trợ của VNPT Vĩnh Phúc, ngành Y tế đang triển khai xây dựng phần mềm hồ sơ sức khỏe liên thông với phần mềm quản lý thông tin bệnh viện và phần mềm quản lý trạm y tế. Thông tin các lần khám chữa bệnh tại trạm y tế xã, trung tâm y tế huyện được cập nhật tự đồng vào hồ sơ sức khỏe cá nhân. Năm 2020, tiếp tục triển khai nhân rộng thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân theo kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Y tế Vĩnh Phúc vẫn còn những tồn tại, hạn chế chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, nhất là đối với việc chuyển đổi từ ứng dụng công nghệ thông tin sang xây dựng cơ sở y tế thông minh.

Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế được ứng dụng tại các cơ sở y tế
giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi

Khắc phục những hạn chế trong ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, ngành Y tế chủ động xây dựng Đề án “Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ngành Y tế Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025” và được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 17 vừa qua.

Theo đó, giai đoạn 2020-2025, ngành tập trung hoàn thiện, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và hoàn thiện Trung tâm điều hành y tế, tích hợp với trục tích hợp dữ liệu của tỉnh; xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh, khám chữa bệnh thông minh, góp phần thực hiện thành công chương trình sức khỏe Việt Nam. Triển khai hệ thống lấy số xếp hàng khám chữa bệnh; ký số điện tử và số hóa hồ sơ 100% các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Tích hợp toàn bộ nghiệp vụ của trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh có khả năng liên thông dữ liệu kết nối với các đơn vị y tế liên quan tuyến huyện, tuyến tỉnh. Kết nối liên thông vào phần mềm quản lý dược quốc gia đối với 100% cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện mục tiêu quản lý nguồn gốc, xuất xứ, giá cả, hạn dùng thuốc, tập trung vào các thuốc phải bán theo đơn. Triển khai hồ sơ bệnh án điện tử tại tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí điện tử, rút gọn quy trình khám chữa bệnh từ 9 bước xuống 4-5 bước, giảm thời gian chờ đợi, giảm thủ tục phiền hà cho người bệnh và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Đức Hiền

 

Các tin đã đưa ngày: