Thêm chính sách mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

07/07/2020

Nhằm khuyến khích người lao động không có quan hệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần hoàn thành chỉ tiêu tại Chương trình hành động số 62 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025 trình kỳ họp HĐND tỉnh thứ 17.


Chính sách 
hỗ trợ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được kỳ vọng
sẽ thu hút thêm nhiều lao động tự do tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Theo dự thảo Nghị quyết, người lao động có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc từ đủ 15 tuổi trở lên thuộc các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khác tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại các cơ quan bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền đóng tương ứng 30%, 25%, 10% mức đóng bảo hiểm xã hội hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của của khu vực nông thôn giai đoạn 2016 - 2020. Đặc biệt, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng hỗ trợ theo chính sách quy định tại dự thảo Nghị quyết này vẫn được hưởng chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng theo quy định của Chính phủ. 

Số liệu từ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, dự kiến hết năm 2020, toàn tỉnh có 9.136 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm gần 1,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó, nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức chiếm 0,87% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Những năm qua, tỉnh đã sớm chú trọng công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời, nghiêm túc triển khai chính sách hỗ trợ một phần tiền đóng cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện theo quy định của Nhà nước. Trong hơn 2 năm, từ năm 2018 đến hết quý I năm 2020, toàn tỉnh đã có 15.230 lượt người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hỗ trợ chính sách của Trung ương với số tiền gần 2,5 tỉ đồng. Qua đó, tác động tích cực đến công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại địa phương. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện giảm được một phần chi phí tiền đóng hằng tháng và an tâm, tin tưởng hơn khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tuy nhiên, mức hỗ trợ của Chính phủ còn thấp so với số tiền người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện phải đóng (chiếm 4,07%).

Ông Nguyễn Thành Nam, Phó trưởng Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Chính sách mới này khi được thông qua sẽ đưa Vĩnh Phúc trở thành địa phương thứ 2 trong cả nước, sau Hà Tĩnh hỗ trợ người lao động đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng cao gấp đôi chính sách hiện hành. Từ đó, góp phần mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiến tới hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025, nông dân và người lao động trong khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện chiếm 2,5% lực lượng lao động trong độ tuổi; tạo đà hoàn thành mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo định hướng Nghị quyết 28 của Ban Chấp hành Trung ương. 

Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: