Hoàn thành việc chọn và tập huấn sách giáo khoa lớp 1

03/07/2020

Năm học 2020-2021, dự kiến toàn tỉnh có 746 lớp 1 với 26.113 học sinh.

Để triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tập huấn cho 492 cán bộ quản lý, giáo viên về công tác chuẩn bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 gồm công tác tuyển sinh lớp 1; tăng cường cơ sở vật chất; dự kiến phân công giáo viên dạy lớp 1 và các điều kiện bảo đảm khác để triển khai tốt chương trình.

Với 46 đầu sách của 5 bộ sách giáo khoa, Sở đã phối hợp với các nhà xuất bản cung cấp đầy đủ các bản mẫu cho 161 nhà trường để tổ chức nghiên cứu, lựa chọn. Kết quả lựa chọn của các nhà trường tập trung vào 3 bộ sách: Kết nối tri thức với cuộc sống; Vì sự bình đẳng, dân chủ trong giáo dục và bộ Cánh diều.

Cụ thể: Bộ Kết nối tri thức với cuộc sống: sách Tiếng Việt 85,1% số trường chọn; sách Toán, Đạo đức, Tự nhiên xã hội: 100% số trường chọn; Mỹ thuật: 92.5% số trường chọn; Bộ Vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục: sách Mỹ thuật 7,5% số trường chọn; Hoạt động trải nghiệm 100% số trường chọn; Bộ Cánh diều: sách Tiếng Việt 14,9% số trường chọn; Giáo dục thể chất và Âm nhạc 100% số trường chọn; Sách Tiếng Anh các trường lựa chọn 2 đầu sách đều của Nhà xuất bản Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị tuyên truyền tới học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về danh mục sách giáo khoa nhà trường đã lựa chọn; hướng dẫn các trường tiếp tục tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên về sử dụng sách giáo khoa đã chọn; chỉ đạo tổ chuyên môn khối lớp 1 tổ chức soạn và dạy thử nghiệm để rút kinh nghiệm triển khai đồng bộ trong toàn tỉnh.

Sở cũng đã tổ chức rà soát cơ sở vật chất của 161 trường tiểu học để trang bị đủ thiết bị tối thiểu lớp 1 theo quy định tại Thông tư 05 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đã phối hợp với với các sở, ngành liên quan trang bị thêm 41 phòng máy cho 40 trường tiểu học. Hiện tại có 76/161 trường tiểu học có phòng tin học được trang bị từ 20 máy trở lên.

Hoài An

 

Các tin đã đưa ngày: