Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc

03/07/2020

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49 của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, bằng những cách làm cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả Chỉ thị này.

Các câu lạc bộ thể dục, thể thao được duy trì góp phần nâng cao sức khỏe,
thể chất cho hội viên phụ nữ

Từ năm 2005 đến nay, các cấp hội đã tổ chức 675 buổi tuyên truyền, tập huấn thu hút trên 60.000 lượt hội viên tham dự; tổ chức 30 lớp tập huấn với kiến thức về pháp luật về bình đẳng giới, bạo lực trên cơ sở giới, kỹ năng tuyên truyền về bình đẳng giới cho 300 lượt cán bộ chuyên trách cấp tỉnh, cấp huyện và chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ cấp xã. Cùng với đó, nhiều phong trào, mô hình, câu lạc bộ được duy trì và nhân rộng, thu hút hàng chục nghìn hội viên phụ nữ tham gia sinh hoạt như: Phong trào “Hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc”; mô hình Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình hạnh phúc", “Gia đình không sinh con thứ ba”, “Gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”...

Xác định nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên bắt đầu từ việc giúp phụ nữ chủ động phát triển sản xuất, ổn định kinh tế gia đình cũng là giải pháp hữu hiệu hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, thời gian qua, các cấp Hội phụ nữ đã tập trung thực hiện hiệu quả các phong trào: "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình", "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”. Bằng những việc làm thiết thực như: Khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay; phối hợp mở các lớp tập huấn kiến thức khoa học kỹ thuật, khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và tổ chức dạy nghề cho phụ nữ. Đến nay, từ nguồn vốn trên 1.400 tỷ đồng đang được các cấp Hội quản lý đã có hơn 50.000 lượt hội viên vay vốn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh có hơn 6.400 hộ làm kinh tế giỏi do phụ nữ làm chủ, có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên, giải quyết việc làm tại chỗ cho hàng nghìn lao động địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện các Đề án về “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” và “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”,  Hội phụ nữ các cấp đã duy trì hoạt động của 516 địa chỉ tin cậy và 106 đường dây nóng tại cộng đồng; xây dựng 25 Câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình” với 1.250 thành viên tham gia. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức gần 160 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, buổi trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho trên 2.150 cán bộ hội viên phụ nữ các huyện, thành phố về Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Hôn nhân gia đình (sửa đổi) với nội dung chống bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới, mất cân bằng giới tính khi sinh, xâm hại tình dục, phòng chống tai nạn thương tích; an toàn vệ sinh thực phẩm. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, tình trạng bạo lực gia đình, buôn bán phụ nữ và trẻ em diễn biến phức tạp, còn tình trạng phụ nữ bị ngược đãi, trẻ em bị xâm hại; cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động của hội phụ nữ các cấp, nhất là cấp cơ sở còn khó khăn khiến việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng các mô hình về gia đình còn hạn chế.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 49, thời gian tới, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh sẽ triển khai lồng ghép có hiệu quả nội dung hoạt động liên quan đến công tác gia đình trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, các cuộc vận động, phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Đổi mới nội dung tuyên truyền, giáo dục về gia đình, nâng cao hiểu biết cho hội viên, phụ nữ gắn với nhân rộng và duy trì, củng cố nâng cao chất lượng các mô hình câu lạc bộ. Đồng thời, tập trung thực hiện hiệu quả các Đề án của Chính phủ, trọng tâm là Đề án 404 về hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020, Đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025,  Đề án 938 về tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027 nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: