3 huyện: Yên Lạc, Sông Lô và Vĩnh Tường đã hoàn thành chi trả 100% đất dịch vụ

03/07/2020

Sau hơn 3 năm tập trung cao độ cho công tác giải quyết đất dịch vụ, đến tháng 6/2020, Vĩnh Phúc có 3 huyện là Yên Lạc, Sông Lô và Vĩnh Tường hoàn thành chi trả 100% đất dịch vụ cho dân.

Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, đến nay, toàn tỉnh đã giải quyết xong 119,38ha/124,19 ha đất dịch vụ, đạt 96%. Trong đó, riêng 6 tháng đầu năm giải quyết được 1,83ha. Ngoài thành phố Vĩnh Yên mới giải quyết xong 87% đất dịch vụ cho dân, các huyện, thành phố còn lại là: Phúc Yên, Bình Xuyên, Tam Đảo, Tam Dương, Lập Thạch đều giải quyết xong trên 95% đất dịch vụ. Tuy nhiên, việc giải quyết đất dịch vụ ở nhiều địa phương chủ yếu dừng ở việc gắp phiếu nhận ô, thửa. Nhiều khu đất dịch vụ còn vướng trong khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Để hoàn thành nhiệm vụ giải quyết đất dịch vụ cho dân, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng khu đất dịch vụ. Đồng thời, tổ chức cho các hộ dân gắp phiếu nhận đất dịch vụ, ban hành quyết định giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: