Gặp mặt đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ các cấp

26/06/2020

Sáng 26/6, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc, chức việc các tôn giáo tham gia Ủy ban MTTQ các cấp.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Văn Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã thông tin nhanh về tình hình tổ chức, kết quả đại hội MTTQ các cấp; phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về tôn giáo, trong đó nhấn mạnh đến nguyên tắc, phương châm hoạt động, quyền và trách nhiệm của các thành viên trong tổ chức; kết quả xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tôn giáo của tỉnh trong thời gian qua.

Các đại biểu đề xuất cần tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức cho cấp ủy, chính quyền cơ sở, cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo. Nhấn mạnh vai trò của MTTQ các cấp, trong đó có các chức sắc, chức việc tôn giáo trong vận động nhân dân tham gia mọi phong trào, hoạt động tại địa phương, kịp thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn. Đồng thời, đề nghị tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác mặt trận, nghiên cứu thành lập ban công tác mặt trận trong các tổ chức tôn giáo.

Khẳng định vai trò, trách nhiệm của chức sắc, chức việc các tôn giáo trong việc giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc thời gian qua, lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tiếp tục sát cánh cùng MTTQ các cấp trong việc phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Hồng Yến

Các tin đã đưa ngày: