Huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

25/06/2020

Sáng 25/6, huyện Lập Thạch tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ V, giai đoạn 2015-2020. Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Lê Duy Thành trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho huyện Lập Thạch

Xác định thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của huyện là nhiệm vụ trọng tâm, cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể huyện Lập Thạch đã quan tâm triển khai các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự lan tỏa trong nhân dân. 

Các phong trào thi đua đã góp phần thúc đẩy kinh tế của huyện tăng trưởng khá. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt 15,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng, tăng tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức có nhiều chuyển biến; vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

Một trong những phong trào thi đua lớn nhất được triển khai thành công trên địa bàn huyện trong 5 năm qua là phong trào thi đua “Lập Thạch chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của nhân dân. Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2010-2020 ước đạt 1.793 tỷ đồng. Đến nay, 18/18 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, huyện Lập Thạch phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để huyện được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Phấn đấu hết năm 2020 sẽ có 2 xã Thái Hòa và Triệu Đề đạt xã nông thôn mới nâng cao; 2 thôn đạt thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

Với nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua, năm 2019, nhân dân và cán bộ huyện Lập Thạch vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì. 

Chúc mừng kết quả phong trào thi đua yêu nước huyện Lập Thạch đạt được trong 5 năm qua, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Duy Thành đề nghị trong thời gian tới, mỗi cá nhân, tập thể dược tuyên dương cần tiếp tục cố gắng, cống hiến nhiều hơn nữa, xứng đáng là gương sáng để cộng đồng noi theo. Huyện thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, tạo môi trường để cán bộ, công chức, viên chức và hệ thống chính trị cùng vào cuộc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước; làm cho phong trào thi đua diễn ra thiết thực, trở thành động lực thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Tại hội nghị, huyện Lập Thạch nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 64 tập thể và 164 cá nhân là những điển hình tiên tiến của huyện trong giai đoạn 2015-2020 được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND huyện.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: