Thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI

24/06/2020

Thực hiện kế hoạch của Thường trực HĐND tỉnh, nhằm làm rõ tính chính xác, khách quan toàn diện các báo cáo trình HĐND tỉnh theo luật định, ngày 24/6 các Ban của HĐND tỉnh đã tiến hành thẩm tra các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI.

Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết về hỗ trợ học phí cho trẻ mầm non và học sinh phổ thông trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Trần Thanh oai, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi thẩm tra.

Hiện toàn tỉnh có 510 trường học với hơn 323.000 học sinh ở các cấp học, trong đó có 83.180 học sinh mầm non và hơn 240.000 học sinh phổ thông. Năm học 2020 – 2021, nếu hỗ trợ học phí cho tất cả học sinh các cấp học thuộc các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, kinh phí là 141,89 tỷ đồng, các năm tiếp theo mức chênh lệch không lớn với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh hiện nay.

Theo dự thảo Nghị quyết, trẻ em mầm non, học sinh phổ thông đang học tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ 100% học phí phải đóng theo mức quy định từng cấp học tại Nghị quyết 24 năm 2016 của HĐND tỉnh. Đối với trẻ mầm non, học sinh phổ thông tại cơ sở giáo dục ngoài công lập, cơ sở giáo dục thực hiện chương trình chất lượng cao, cơ sở giáo dục tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên sẽ được hỗ trợ bằng mức hỗ trợ học phí cho trẻ em, học sinh các cơ sở giáo dục công lập cùng cấp. Nguyên tắc hỗ trợ áp dụng cho học sinh có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn tỉnh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn, không thuộc đối tượng được miễn học phí. Thời gian thực hiện hỗ trợ là 9 tháng/năm học, được thực hiện từ năm học 2020 – 2021.

Cơ bản nhất trí với nội dung dự thảo Nghị quyết, các thành viên Đoàn thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo Nghị quyết làm rõ phương thức, nguồn kinh phí hỗ trợ và số liệu dự toán kinh phí hỗ trợ cho sát với tình thực tiễn.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Trần Thanh Oai khẳng định, với tốc độ phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện nay, dân số trẻ đến làm việc tại các khu công nghiệp tăng, đồng nghĩa với số học sinh theo học tại các trường mầm non, phổ thông trong tỉnh tăng. Việc hỗ trợ học phí cho con em nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh là một trong các giải pháp thu hút nguồn nhân lực, động viên, tạo tâm lý ổn định cho nhân dân lao động trên địa bàn tỉnh, giảm chi phí học tập cho con em nhân dân, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến các đại biểu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trong đó, làm rõ hơn các nội dung liên quan đến phương thức hỗ trợ, nguồn hỗ trợ, bảo đảm tính minh bạch, khả thi.

Ban Pháp chế, HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra tờ trình, dự thảo nghị quyết quy định về chức danh, số lượng, bố trí, mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thái Thịnh, Phó trưởng Ban Pháp chế chủ trì hội nghị.

Theo Tờ trình, ngày 17/7/2017, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22 quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và một số chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố. Nghị quyết ban hành đã cơ bản đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, được các cấp, ngành tích cực hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện. Chế độ chính sách, mức phụ cấp, hỗ trợ đối với các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế. Từ đó, thu hút được nhiều người có trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ tham gia đảm nhiệm; những người hoạt động không chuyên trách được tuyển chọn công khai nên bảo đảm sự tín nhiệm của nhân dân, là cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền, góp phần động viên, khích lệ tinh thần công tác, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, đến nay, Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 34 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và Thông tư số 13 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định tại Nghị định này. Do vậy, UBND tỉnh xây dựng Tờ trình đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết mới trên cơ sở vừa kế thừa những ưu điểm của Nghị quyết số 22 vừa bảo đảm đúng quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ và Thông tư 13 của Bộ Nội vụ, đồng thời, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương.

Theo đó, dự thảo Nghị quyết quy định người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã có 30 chức danh; quy định cụ thể số lượng người bố trí tại từng xã loại 1, loại 2 và loại 3; mức khoán quỹ phụ cấp; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã; mức phụ cấp đối với từng vị trí cụ thể. 

Tại hội nghị, một số đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo đánh giá thêm sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết, trong đó, nhấn mạnh về hiệu quả công tác sắp xếp, bố trí chức danh cấp thôn, tổ dân phố thời gian qua. Hiện dự thảo Nghị quyết quy định mức phụ cấp chức danh của Phó Chủ tịch MTTQ cao hơn so với mức phụ cấp của các đoàn thể khác, một số đại biểu đề nghị xem xét lại mức phụ cấp này. Đồng thời, đề nghị không lấy nguồn hội phí, đoàn phí để chi cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố bởi trên thực tế việc thu nguồn quỹ này rất khó khăn. UBND cấp xã có thể bố trí thêm kinh phí của địa phương để chi trả bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, một số đại biểu cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu tăng thêm mức phụ cấp đối với chức danh trưởng ban công tác mặt trận ở thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên từ 1,0 mức lương cơ sở lên 1,2 mức lương cơ sở; các tổ dân phố còn lại theo mức Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, là 1,0 mức lương cơ sở; trưởng ban công tác mặt trận là 0,9 mức lương cơ sở.

Kết luận buổi thẩm tra, đồng chí Nguyễn Thái Thịnh khẳng định việc ban hành Nghị quyết là cần thiết trong thời điểm hiện tại. Cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, bảo đảm căn cứ pháp lý và phù hợp với tình hình thực tiễn trình kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới./.

                                                                                                                     Hồng Yến – Lê Duyên

Các tin đã đưa ngày: