Toàn tỉnh ước giải quyết việc làm cho 9.263 lao động

19/06/2020

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi dịch bệnh Covid-19 song nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, ổn định lao động cho các doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh vẫn đạt 46% kế hoạch giải quyết việc làm năm 2020.

Ngay trong những tháng đầu năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội của tỉnh. Tình trạng thiếu hụt lao động đã xảy ra do tâm lý lo lắng của người dân, nhất là công nhân lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp nằm trong vùng có dịch và có người mắc bệnh bị cách ly; các chuyên gia nước ngoài từ các vùng có dịch tạm dừng không sang được Vĩnh Phúc để chỉ đạo sản xuất; doanh thu giảm sút khiến doanh nghiệp không đủ khả năng trả lương và bố trí được việc làm cho người lao động...

Để giải bài toán này, UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp: Cung cấp kịp thời các thông tin về cung - cầu lao động cho doanh nghiệp; khảo sát, nắm bắt cụ thể tình hình về nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động ở các doanh nghiệp; chỉ đạo các trung tâm  dịch vụ việc làm, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để động viên, hỗ trợ hiệu quả người lao động quay trở lại đơn vị làm việc; phối hợp với các tỉnh lân cận để tìm kiếm, tuyển dụng thêm nguồn lao động cho các doanh nghiệp trên địa bàn… Nhờ đó, ước 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 9.263 lao động, bằng 46% kế hoạch năm, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 8.881 lao động, đưa 382 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 22.000 lao động trong năm 2020, thời gian tới, cùng với tích cực triển khai việc hỗ trợ cho đối tượng người lao động bị ảnh hưởng theo Nghị quyết 42 của Chính phủ, Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số 207 của HĐND tỉnh. Đồng thời, rà soát tình hình sử dụng lao động của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt nhân sự do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có giải pháp khắc phục phù hợp. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh việc thu thập thông tin nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước; phát huy hiệu quả sàn giao dịch việc làm; tổ chức thực hiện tốt các nội dung liên quan trong chương trình an toàn, vệ sinh lao động, hạn chế tai nạn lao động xảy ra để người lao động có thu nhập ổn định và yên tâm gắn bó với doanh nghiệp.

Mai Hương

Các tin đã đưa ngày: