Sở Thông tin và Truyền thông nỗ lực phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại

27/05/2020

Những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thông tin trên internet, các trang thông tin điện tử, hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm, nỗ lực phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại. 

Theo ông Đào Văn Minh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Sở đã tăng cường phối hợp với các ban, ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức tự giác không sử dụng, tàng trữ, phát tán các loại sản phẩm văn hoá độc hại; phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về hành vi của các tổ chức, cá nhân tàng trữ, kinh doanh các loại văn hóa phẩm độc hại ở địa bàn dân cư; khuyến khích, giáo dục con em tìm đọc, xem, nghe các văn hóa phẩm lành mạnh, bổ ích, có tác dụng giáo dục đạo đức, lối sống, thuần phong mỹ tục. Sở thường xuyên chỉ đạo các doanh nghiệp xuất bản, in, phát hành thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đúng quy định của pháp luật về xuất bản, phát hành; chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ khách hàng và triển khai các giải pháp kỹ thuật ngăn chặn tin nhắn rác, thông tin độc hại trên mạng.

Để phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, giải pháp trọng tâm được Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng là thực hiện tốt công tác quản lý báo chí, xuất bản trên địa bàn. Sở đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan báo chí, tuyên truyền, đài truyền thanh huyện, thành phố bám sát định hướng tuyên truyền của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, đẩy mạnh tuyên truyền việc giữ gìn văn hóa dân tộc, góp phần định hướng việc tiếp nhận sản phẩm văn hóa tinh thần cho nhân dân. 

Ông Nguyễn Tuấn Huy, Trưởng phòng Thông tin, Báo chí – Xuất bản, Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, những năm qua, do làm tốt công tác quản lý nhà nước, lĩnh vực in, phát hành trên địa bàn tỉnh hoạt động lành mạnh và nền nếp. Các ấn phẩm được cấp phép xuất bản chủ yếu là các tài liệu không kinh doanh và bản tin. Từ năm 2010 đến năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông đã cấp phép xuất bản trên 1.500 đầu xuất bản phẩm không kinh doanh, hơn 450 bản tin. Nội dung chủ yếu bao gồm tài liệu tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị; tài liệu hướng dẫn học tập và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật sản xuất, các biện pháp phòng chống thiên tai, dịch bệnh và bảo vệ môi trường; kỷ yếu hội thảo, tờ rời, tờ gấp. Đồng thời, cấp 158 giấy phép nhập khẩu tài liệu không kinh doanh, chủ yếu là cataloge, tờ gấp hướng dẫn sử dụng thiết bị…

Cùng với đó, Sở đã thiết lập cơ sở dữ liệu để quản lý in, phát hành; tổ chức thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những vấn đề nổi cộm, dễ vi phạm trong ngành xuất bản - in - phát hành; xác lập và đưa chế độ báo cáo của mạng lưới xuất bản - in - phát hành vào nền nếp; tích cực phòng chống xuất bản phẩm giả, kém chất lượng và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; tạo điều kiện cho hoạt động xuất bản - in - phát hành tháo gỡ khó khăn, phát triển lành mạnh, đúng hướng. Hằng năm, Sở tham mưu UBND tỉnh triển khai tổ chức Ngày sách Việt Nam (21/4) nhằm xây dựng và phát huy giá trị của sách, văn hóa đọc trong cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

Đoàn kiểm tra của Sở TT&TT kiểm tra công tác in, xuất bản
tại nhà in Phương Mai, thành phố Vĩnh Yên

Từ năm 2010 đến năm 2019, Sở Thông  tin và Truyền thông đã tiến hành 82 cuộc thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể, tập trung vào các nội dung: Sử dụng các phần mềm bản quyền; quản lý, sử dụng điện thoại di động trả trước, dịch vụ viễn thông; hoạt động kinh doanh dịch vụ internet công cộng và trò chơi trực tuyến; hoạt động báo chí, xuất bản, các trang thông tin điện tử tổng hợp; giám sát tình hình in, phát hành các ấn phẩm; rà soát, kiểm tra các cơ sở phát hành. Qua kiểm tra, đã kịp thời chấn chỉnh các doanh nghiệp, cơ sở vi phạm, nhất là đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, trò chơi trực tuyến, góp phần tích cực phòng và chống việc lợi dụng internet để có hành vi vi phạm pháp luật, phát tán những tài liệu, văn hoá phẩm độc hại. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, công tác phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức với các cơ quan quản lý nhà nước. Hiện việc phát hành xuất bản phẩm lậu được thực hiện không chỉ qua kênh bán hàng trực tiếp mà bằng nhiều hình thức online qua website, mạng xã hội, tin nhắn, không giới hạn địa lý trong địa bàn tỉnh. Do đó, việc kiểm soát, xử lý gặp nhiều khó khăn, rất cần có sự phối hợp quản lý chặt chẽ của các địa phương cùng với sự phản ánh kịp thời của nhân dân. Mặt khác, công nghệ đang phát triển với tốc độ chóng mặt, là môi trường mở mang tính toàn cầu, hướng tới tự do cho cộng đồng mà không bị giới hạn về địa lý, lãnh thổ nên việc quản lý thông tin dẫn đến việc xác định thông tin, người chịu trách nhiệm gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ quản lý thông tin trên internet còn thiếu; trang thiết bị kỹ thuật phục vụ cho việc lưu trữ, phân tích, đánh giá thông tin sai phạm còn thiếu và nhiều hạn chế; chưa có cơ chế khuyến khích, phát huy sự phát hiện của cộng đồng mạng vốn là kênh quan trọng nhằm phát hiện kịp thời và hiệu quả các sai phạm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại, thời gian tới,  Sở Thông  tin và Truyền thông sẽ tiến hành rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực ngành quản lý nhằm nâng cao  hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn về quản lý báo chí, thông tin, xuất bản phẩm, mạng internet. Tăng cường các hoạt động kiểm tra thông tin trên các phương tiện thông tin: di động, mạng internet; công tác kiểm soát, phát hành các ấn phẩm, tài liệu, sách báo, băng đĩa trên địa bàn. Nâng cao năng lực bộ máy quản lý nhà nước về nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật công nghệ cao, hiện đại bảo đảm triển khai có hiệu quả các biện pháp quản lý về cả hành chính và kỹ thuật để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các sai phạm theo pháp luật.  Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và xác định đây là nhóm giải pháp có ý nghĩa then chốt và lâu dài nhằm nâng cao dân trí để mỗi người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên có ý thức tự bảo vệ mình và trở thành bộ lọc thông tin, hướng dẫn những người xung quanh nhận biết, sàng lọc các thông tin xấu, thông tin độc hại.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: