Mở lối thoát nghèo cho các đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt

26/05/2020

Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 6 vạn đối tượng bảo trợ xã hội, khoảng hơn 2.000 người trong số này thuộc hộ nghèo. Do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, họ không có khả năng thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Nhằm giúp đỡ các đối tượng này, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. Dự thảo Nghị quyết sẽ được HĐND tỉnh xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 17 tới đây.

Theo nội dung dự thảo Nghị quyết, tỉnh sẽ hỗ trợ hằng tháng đối với người cao tuổi cô đơn, người nhiễm HIV, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người đơn thân nuôi con không còn khả năng lao động, người mắc bệnh hiểm nghèo trong các hộ nghèo. Đồng thời, hỗ trợ hằng tháng đối với các thành viên còn lại trong hộ không trong độ tuổi lao động hoặc trong độ tuổi lao động nhưng không còn khả năng lao động. Mức hỗ trợ hằng tháng bằng mức chuẩn nghèo theo mỗi thời kỳ (Năm 2020, khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng, khu vực thành thị là 900.000 đồng/người/tháng.)

Với mức hỗ trợ như trong dự thảo Nghị quyết, số hộ nghèo có các thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội (2.314 hộ) sẽ thoát nghèo.

Đối với các hộ sau khi thoát nghèo, dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ 100%  mức đóng bảo hiểm y tế cho các thành viên còn lại không trong độ tuổi lao động, người trong độ tuổi lao động nhưng không có khả năng lao động hoặc bị mắc bệnh hiểm nghèo. Hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đối với các thành viên thuộc hộ gia đình được công nhận thoát nghèo vượt qua mức chuẩn cận nghèo mà chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế.

Tại Hội thảo khoa học tư vấn phản biện dự thảo Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức sáng 26/5, các đại biểu nhất trí cho rằng việc ban hành Nghị quyết là rất cần thiết để thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo cần xác định thời gian thực hiện Nghị quyết và đưa ra được giải pháp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết để tránh tình trạng tiêu cực, trục lợi. Có đại biểu bày tỏ băn khoăn về tên gọi của Nghị quyết là “chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống” và đặt vấn đề cần xác định chính xác là chính sách đặc thù hay chính sách hỗ trợ. Đồng thời, đề nghị thay đổi nội dung Điều 2 dự thảo Nghị quyết thành “Nội dung hỗ trợ” thay vì “Quy định một số chính sách đặc thù hỗ trợ các đối tượng thuộc hộ gia đình không có khả năng thoát nghèo và hộ gia đình sau khi thoát nghèo ổn định cuộc sống trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Các ý kiến phản biện được Thường trực Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh tiếp thu, tổng hợp chuyển cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh lý.

Hải Vân

Các tin đã đưa ngày: