Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 1/2021

20/01/2021

Chiều 20/1, UBND tỉnh họp phiên thường tháng 1, bàn và thông qua Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chiến lược dân số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đồng chí: Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì phiên họp.

Báo cáo công tác quản lý nhà nước tháng 1, nhiệm vụ tháng 2/2021 của Văn phòng UBND tỉnh cho biết, ngay từ những ngày đầu tháng 1/2021, UBND tỉnh đã thể hiện quyết tâm trong chỉ đạo điều hành, ban hành Chương trình công tác với 97 nội dung công việc được phân bổ theo từng tháng trong năm; giao nhiệm vụ cho 21 sở, ban ngành và 9 huyện, thành phố trên cơ sở 3 đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, xác định những tồn tại, điểm nghẽn của ngành, lĩnh vực, địa phương, xác định rõ nguồn lực đã được quản lý, khai thác hoặc chưa được khai thác, các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, đề xuất các chương trình, đề án, cơ chế chính sách cụ thể để triển khai thực hiện.

Dự thảo Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ xác định phương châm hành động năm 2021 của tỉnh là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” với 6 trọng tâm chỉ đạo, điều hành. Trong đó, tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh. Ban hành các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp.

Cho ý kiến về Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết 01 của Chính phủ, công tác quản lý nhà nước tháng 1, nhiệm vụ tháng 2/2021 của Văn phòng UBND tỉnh và kết quả giải quyết các thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, kiểm tra sâu sát kết quả trả thủ tục hành chính, không để tình trạng chậm, muộn trả kết quả thủ tục hành chính; khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện của ngành, địa phương, bám sát vào Chương trình hành động của UBND tỉnh.

Đối với Dự thảo tờ trình, Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành giao Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính hoàn thiện các thủ tục văn bản, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy để trình tại kỳ họp HĐND trong thời gian sớm nhất.

Phiên họp thống nhất thông qua các nội dung về: Chiến lược dân số trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; xây dựng Nghị quyết mới tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn thửa, đổi ruộng trong nông nghiệp; kết quả giải quyết đất dịch vụ và tồn tại về đất đai; danh mục chấp thuận thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021.

Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành yêu cầu, đối với các trường hợp vi phạm đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường lập hồ sơ, làm việc với các huyện, thành phố để tháo gỡ khó khăn, giải quyết. Các ngành, địa phương liên quan rà soát, cùng bàn bạc, rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong thực hiện Chỉ thị số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dồn thửa, đổi ruộng đã triển khai thời gian qua để điều chỉnh các nội dung, hạng mục công việc phù hợp, hiệu quả cho Nghị quyết mới.

Triển khai các nhiệm vụ từ nay đến tết nguyên đán, đồng chí Lê Duy Thành yêu cầu các ngành, địa phương hoàn thiện Đề án khắc phục các điểm nghẽn và danh mục các nhiệm vụ lớn về đầu tư công, xã hội hóa trình UBND tỉnh. Các sở, ngành liên quan chỉ đạo thực hiện tốt công tác sản xuất vụ Xuân; phòng chống dịch bệnh; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công và giải phóng mặt bằng; chăm lo chúc tết doanh nghiệp, người có công, người nghèo, người hưởng chế độ chính sách; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông giúp nhân dân đón tết an toàn lành mạnh.

Đức Hiền

Các tin đã đưa ngày: