Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại huyện Tam Dương, Tam Đảo

05/05/2006
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Hòa kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tại huyện Tam Dương, Tam Đảo
Chiều ngày 4/5/2006, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GS,GC) và tiêm vac xin cúm gia cầm tại huyện Tam Dương và Tam Đảo...

Chiều ngày 4/5/2006, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) và tiêm vac xin cúm gia cầm tại huyện Tam Dương và Tam Đảo. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Tài chính; Chi Cục thú y tỉnh; lãnh đạo UBND huyện Tam Dương và Tam Đảo.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
kiểm tra công tác tiêm phòng tại xã Kim Long
huyện Tam Dương

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa nghe đại diện lãnh đạo huyện Tam Dương và Tam Đảo báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm (GSGC) và tiêm vac xin cúm gia cầm trong những tháng đầu năm 2006. Theo báo cáo, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn huyện Tam Dương đã tiến hành tiêm phòng 100% số xã (13/13 xã) cho đàn gia súc để phòng chống các mầm bệnh có thể phát sinh. Các bệnh thông thường ở đàn gia súc xảy ra lẻ tẻ ở một số địa phương đã được cán bộ thú y điều trị kịp thời. Một số bệnh của gia súc thuộc danh mục bệnh nguy hiểm như: Tụ huyết trùng trâu, bò, lợn, xuyễn lợn, lepto có ở một số địa phương đã được điều trị, xử lý không gây thành ổ dịch và lây lan. Tình hình phòng, chống tiêm vac xin cho đàn gia cầm  cũng được UBND huyện Tam Dương chỉ đạo kịp thời, tiến hành khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi cho toàn bộ những nơi xảy ra dịch bệnh, và các nơi chưa xảy ra dịch bệnh nhưng có mật độ chăn nuôi gia cầm cao. Đồng thời tăng cường kiểm soát các đàn gia cầm từ nơi khác tới. Hiện nay, huyện Tam Dương đã tiến hành tiêm phòng vac xin đợt 1 cho 7/13 xã và đang tiếp tục triển khai.

Ở huyện Tam Đảo, công tác phòng, chống dịch bệnh GSGC và tiêm phòng vac xin cho đàn gia cầm được triển khai rất tích cực. Hiện nay trên địa bàn huyện tiến hành tiêm phòng vac xin cho đàn gia cầm đợt 1 được 6/9,  xã và đang tiếp tục triển khai 2 xã còn lại, hoàn thành tiêm phòng đợt 1 theo đúng thời gian quy định; kiên quyết không để xảy ra dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa yêu cầu 2 huyện Tam Dương, Tam Đảo cần phối hợp tốt hơn nữa với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác phòng, chống các bệnh từ đàn gia súc. Hoàn thành theo đúng thời gian tiêm phòng vac xin đợt 1 cho đàn gia cầm và tiếp tục làm tốt công tác tiêm phòng đợt 2,3 trong năm 2006. UBND huyện Tam Đảo, Tam Dương phải lập kế hoạch theo dõi, giám sát tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn huyện để kịp thời nắm bắt các khó khăn, vướng mắc báo cáo với UBND tỉnh xem xét quyết định. Làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân, tránh thái độ chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Sau khi nghe báo cáo, đồng chí Nguyễn Văn Hòa đã cùng đoàn xuống kiểm tra trực tiếp công tác tiêm phòng vac xin cúm gia cầm tại xã Kim Long (huyện Tam Dương).  

Bích Hằng      
(Cổng TTĐT Vĩnh Phúc)