Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

12/08/2020

Sáng 12/8, Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, thường trực HĐND, UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng 227 đại biểu đại diện cho hơn 3.550 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo Đảng bộ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu đề ra. Nổi bật là tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 35 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị định 97 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 106 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV và người đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ.

Trong nhiệm kỳ, hầu hết các doanh nghiệp bảo toàn phát triển vốn, sản xuất kinh doanh có lãi, duy trì tốc độ tăng trưởng. Tổng doanh thu  toàn khối đạt 214.288 tỷ đồng, tăng bình quân 7,05%/năm; nộp ngân sách nhà nước gần 7.800 tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động đạt 9,14 triệu đồng/người/tháng. 98% doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn về môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Công tác xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức đảng và đảng viên, tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên được nâng lên. Toàn Đảng bộ phát triển được 15 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; giới thiệu để các huyện, thành phố thành lập 4 tổ chức đảng trong doanh nghiệp tư nhân; kết nạp 1.129 đảng viên mới. Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh đạt trên 85%/năm; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 93%/năm. 

Nhiệm 2020-2025, Đảng bộ Khối doanh nghiệp xác định mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đảng viên. Đoàn kết, sáng tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả, hoàn thành tốt nghĩa vụ đối với Nhà nước; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cơ quan, doanh nghiệp văn hoá, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phấn đấu có 95% doanh nghiệp ổn định, phát triển; 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, nộp ngân sách tăng 5- 10%/ năm; 100% doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách và bảo đảm việc làm ổn định cho người lao động. Hằng năm, phát triển 3 tổ chức cơ sở đảng trở lên, kết nạp trên 200 đảng viên mới.

Biểu dương, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh, là Đảng bộ đặc thù, Đảng bộ Khối doanh nghiệp cần chú trọng đổi mới hơn nữa phương thức lãnh đạo nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các chủ đầu tư trong và ngoài nước hiểu rõ quan điểm của tỉnh là "doanh nghiệp đến sản xuất, kinh doanh ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh Phúc". Tăng cường nắm bắt tình hình, vận động doanh nghiệp thành lập tổ chức đảng và các tổ chức chính trị - xã hội; xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp phải thực sự là hạt nhân chính trị, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; sáng tạo hơn nữa trong triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, nhất là Nghị quyết số 10 của BCH Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư vân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; Nghị quyết số 01, 02 của Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh và khuyến khích đầu tư các dự án dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi kinh tế...

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương của Đảng. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong các cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, chủ động tham mưu Tỉnh ủy trong lãnh đạo phát triển kinh tế, tháo gỡ các khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, chăm lo đời sống cho người lao động. Chú trọng làm tốt công tác cán bộ, công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ, khả năng công tác đảng đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách và đội ngũ bí thư cấp ủy ở cơ sở, nhất là cán bộ làm công tác đảng trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ khóa III

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2020-2025; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lầ thứ XVII.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: