Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sông Lô lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

06/08/2020

Với phương châm “Đoàn kết - dân chủ - kỷ cương - sáng tạo - phát triển”, sáng 6/8, Đảng bộ huyện Sông Lô tổ chức khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vân Tỉnh ủy; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 279 đảng viên đại diện cho trên 6.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện.

Với sự chủ động vượt khó và sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân, nhiệm kỳ 2015-2020, huyện Sông Lô đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 10,17%/năm. Tổng thu ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2020 đạt trên 4.580 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 22,86%; công nghiệp, xây dựng chiếm 48,74%; thương mại - dịch vụ chiếm 28,40%. Giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60,61 triệu đồng/người/năm, tăng gần gấp đôi so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Đến nay, toàn huyện có 100% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 100% đường giao thông liên xã, đường trục chính, gần 65% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm đầu tư phát triển, chất lượng giáo dục đào tạo ngày càng được nâng lên; công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Đến nay, toàn huyện có 27 di tích lịch sử cấp tỉnh, 1 di tích được xếp hạng di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt; 100% xã, thị trấn có nhà văn hóa xã, trung tâm văn hóa, thể thao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,75%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 87,4%; tỷ lệ thôn, làng văn hóa đạt 93%.

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường, quy hoạch phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ được quan tâm chỉ đạo. Huyện đã thu hồi 102,6 ha đất để triển khai thực hiện các công trình, dự án; hoàn thành 100% giao đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân; hoàn thành việc cải tạo, xây dựng rãnh thoát nước thải, khắc phục ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư theo Nghị quyết 38 của HĐND tỉnh và kế hoạch đề ra. Hoàn thành quy hoạch chung đô thị Đức Bác, Lãng Công, Hải Lựu; quy hoạch chi tiết 2 cụm công nghiệp Đồng Thịnh, Hải Lựu; quy hoạch chung phát triển du lịch - dịch vụ khu vực Núi Sáng - hồ Bò Lạc; quy hoạch chi tiết 46 khu vực đất dịch vụ, đất giãn dân, đất đấu giá quyền sử dụng đất.

Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được nâng lên. Đảng bộ huyện đã chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương. Việc đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên được thực hiện  nghiêm túc, khách quan, dân chủ, hàng năm, tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 94,2%; tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trên 88,85%. Trong 5 năm, toàn huyện kết nạp mới 769 đảng viên.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Sông Lô sẽ tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế đồng bộ, thu hút đầu tư phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Củng cố quốc phòng - an ninh; bảo đảm an sinh xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng huyện Sông Lô phát triển nhanh và bền vững. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 đạt 10 - 13%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, đến năm 2025, tỷ trọng nông - lâm nghiệp - thuỷ sản đạt 18,5%; công nghiệp - xây dựng đạt 52%; dịch vụ đạt 29,5%. Thu ngân sách bình quân hàng năm tăng 15%; thu nhập bình đầu người đạt từ 60 triệu đồng/người/năm. Toàn huyện có ít nhất 01 xã được công nhận đạt đô thị loại V.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh biểu dương, đánh giá cao kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Sông Lô đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ huyện Sông Lô quan tâm hơn nữa tới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ, nhất là trong Ban Thường vụ, Thường trực huyện ủy. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở trung thực, bản lĩnh, giỏi chuyên môn, cầu thị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm kỷ luật của Đảng, vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, nhất là hạ tầng giao thông theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, lập quy hoạch vùng huyện Sông Lô, quy hoạch chung đô thị huyện lỵ và đô thị vệ tinh ở những địa phương có tiềm năng phát triển như Đức Bác, Lãng Công, Hải Lựu...Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để thu hút đầu tư. Tổ chức thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng cho các dự án đã được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản; tập trung nghiên cứu, đề xuất với tỉnh phát triển lĩnh vực du lịch nhằm khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế của địa phương; đồng thời đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, các chính sách đối với người có công với cách mạng, người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo. Giữ gìn an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo môi trường sống ổn định, thuận lợi để tập trung cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hôi của huyện và vùng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị các đại biểu phát huy dân chủ, khách quan, công tâm, sáng suốt lựa chọn, bầu những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, năng lực, trình độ, uy tín tham gia Ban chấp hành Đảng bộ khóa III, nhiệm kỳ 2020 – 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Đảng bộ và nhân dân, góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội đã bầu BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Thanh Nga

Các tin đã đưa ngày: