Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

31/07/2020

Sáng 31/7, Đảng bộ huyện Tam Đảo tổ chức khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Tam Đảo cùng 250 đại biểu đại diện cho hơn 4000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Tam Đảo đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đạt nhiều thành tựu, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2015-2020 đạt 12%; tổng giá trị sản xuất 5 năm đạt trên 23.035 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế đến năm 2020: Nông nghiệp chiếm 22,2%; công nghiệp – xây dựng chiếm 36,8%; dịch vụ chiếm 41%; giá trị sản xuất bình quân đầu người năm 2020 đạt 67,1 triệu đồng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 5 năm đạt 5.378 tỷ đồng.

Hằng năm, huyện giải quyết việc làm mới cho 3.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 78%Các chính sách hỗ trợ người nghèo, người dân vùng khó khăn được lồng ghép với các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 còn 3,33%.

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Tam Đảo lần thứ IV

 Đảng bộ huyện tiếp tục đổi mới, tăng cường xây dựng Đảng. Trong 5 năm, toàn Đảng bộ kết nạp 800 thêm đảng viên. Việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế được Đảng bộ tiến hành thận trọng, khoa học có lộ trình cụ thể và tạo sự đồng thuận cao. Việc thực hiện Nghị quyết TW 4 XII gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và các quy định nêu gương được triển khai tích cực, góp phần quan trọng xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Tam Đảo đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, lấy du lịch làm động lực. Phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2020-2025 từ 11% -12% năm, thu nhập bình quân đầu người từ 50-55 triệu đồng; thu ngân sách trên địa bàn bình quân 5 năm tăng từ 8% đến 10%. Có từ 5-6 đơn vị hành chính cấp xã cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV; 3-4 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 60% thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đảm bảo quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống nhân dân; phấn đấu đến năm 2025, Tam Đảo cơ bản đủ điều kiện trở thành thị xã.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận và đánh giá cao những thành tựu Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Tam Đảo đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước mắt, trong điều kiện hiện tại, phát triển kinh tế nông nghiệp vẫn là một trong các ưu tiên đầu tư phát triển của huyện. Cùng với chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện cần nghiên cứu các điều kiện đất đai, sản xuất ở từng khu vực dân cư để quy hoạch lại việc tổ chức sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Chú trọng phát triển ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm, coi đó là thế mạnh; phát triển trồng cây dược liệu, ăn quả, trồng hoa mang bản sắc núi rừng Tam Đảo Để trở thành ngành kinh tế hiệu quả, gắn với phát triển du lịch. Huyện Tam Đảo phải tiên phong về trồng rừng, bảo vệ rừng, phát triển kinh tế rừng hiệu quả.

Về định hướng lâu dài, Tam Đảo được tỉnh xác định là địa phương tập trung để phát triển ngành du lịch trọng điểm, đặc sắc của tỉnh, là khu vực bảo tồn tự nhiên. Trong Quy hoạch du lịch vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2030 mới được Chính phủ phê duyệt đã xác định khu du lịch Tam Đảo là một trong 7 khu du lịch cấp quốc gia. Vì vậy, ngoài thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp về phát triển du lịch được nêu trong báo cáo chính trị, huyện cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch như du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, thể thao, du lịch cộng đồng; phát triển du lịch tâm linh gắn với phát huy bản sắc văn hóa phi vật thể của đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng thương hiệu, giá trị du lịch vùng Tam Đảo xứng tầm cả nước. 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025

Bên cạnh đó, cần quan tâm lãnh đạo toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội;  tiếp tục chăm lo phát triển giáo dục, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nguồn nhân lực của địa phương. Chú trọng công tác đào tạo nghề phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động của huyện theo hướng phát triển dịch vụ. Tập trung đầu tư cho lĩnh vực y tế nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số, quan tâm xây dựng hình ảnh con người Tam Đảo văn minh, thân thiện, hướng đến chân - thiện - mỹ, có tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các quy định nêu gương. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở trung thực, bản lĩnh, giỏi chuyên môn, cầu thị, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 39 đồng chí; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Huyện ủy và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII.

Đức Hiền