Gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

31/07/2020

Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Bình, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Huy Vĩnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Huy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đinh Ngọc Khoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Đ/c Trần Văn Vinh tặng hoa chúc mừng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Trải qua 90 năm xây dựng và phát triển, ngành Tuyên giáo của Đảng đã góp phần to lớn vào việc xây dựng đường lối chính trị đúng đắn của Đảng, truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần to lớn trong việc đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước thành hành động tự giác của quần chúng, thành cao trào cách mạng, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Cùng với sự trưởng thành của ngành Tuyên giáo cả nước, ngành Tuyên giáo tỉnh Vĩnh Phúc đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành theo hướng thiết thực, cụ thể, nâng cao tính chủ động, nhạy bén, sáng tạo, sâu sát thực tế, không né tránh những vấn đề mới và khó trong đời sống chính trị, xã hội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Vĩnh cho biết, thời gian tới, ngành Tuyên giáo sẽ chủ động bám sát, dự báo đúng tình hình, thực hiện tốt chức năng định hướng chính trị, tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, thể hiện rõ vai trò tiên phong trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Đổi mới nội dung, phương thức công tác tuyên giáo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Trước mắt là chỉ đạo và tổ chức tốt công tác tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh trong năm 2020. Cùng với đó, tham mưu cấp ủy đảng triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 05 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Ghi nhận, biểu dương những thành tích ngành Tuyên giáo nói chung, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nói riêng đạt được trong chặng đường 90 năm qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh khẳng định, công tác tuyên giáo của tỉnh đã và đang thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đặc biệt, công tác tuyên giáo đã đóng góp quan trọng trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh Vĩnh Phúc đến với bạn bè thế giới.

Đ/c Trần Văn Vinh trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tuyên giáo

cho 5 đồng chí có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển của ngành Tuyên giáo

Để thực hiện tốt mục tiêu, vai trò của công tác tuyên giáo là “đi trước, mở đường”, đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị ngành Tuyên giáo tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính thuyết phục của công tác tuyên giáo; huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, toàn xã hội trong hoạt động tư tưởng. Cùng với đó, chủ động phối hợp với chính quyền giải quyết những vấn đề bức xúc đặt ra; chỉ đạo, định hướng tốt dư luận xã hội; nắm chắc tình hình tư tưởng, kịp thời phản ánh, đề xuất giải quyết tốt những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là trong thời gian chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong tỉnh.

Thanh Nga

 

Các tin đã đưa ngày: